สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " EM "

คืนสู่เหย้าชาว สว. ปทุมธานี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์คลอง5 อำเภอธัญบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับชม...

Tags :

แจกน้ำหมัก EM

วันนี้ ชมรมจักรยานบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้รวมตัวกันผสมหัวน้ำหมักจุลินทร์ หรือ EM โดยได้รับการสนั...

Tags :

น้ำหมักเพื่อชุมชน2

อีกก้าวหนึ่งของความมุ่งมั่น และตั้งใจของชมรมจักรยานบ้านกระแชง ซึ่งมีคุณสายัณห์  ประธานฯ คนขยัน นำสมาชิกจิตอาสาของชม...

Tags :

view