สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " อบรมอาชีพ "

อบรมผลิตภัณฑ์จากข้าวปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนองพระราชดำริ เปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน และผู้สูงอายุ...

Tags :

ชมรมบุคคลต้นแบบ

ต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี : กับโครงการที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ชมรมชม...

Tags :

อบรมอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ

สนใจมาเรียนรู้ฝึกอาชีพได้นะค่ะ ตั้งแต่วันนี้-24 กรกฎาคม 2561 กศน. ตำบลบ้านกระแชง เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น (ลักษณะกลุ่มสน...

Tags :

view