สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " ภาคีคลังปัญญา "

จากใจอาสาสู่คลังปัญญา2560

ใจอาสา เริ่มจากเว็บไซต์งานประดิษฐ์ และกิจกรรมชุมชน ที่มุ่งหวังให้เป็นสมุดบันทึกเล่มเล็กๆ ถ่ายท...

Tags :

สิทธิต้องรู้ของผู้สูงอายุ

เรื่องเล่าเขาและเธอ : สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ มีอะไรหลายๆ ที่ชาวบ้านอย่างเราๆ ไม่รู้ อย่างที่เช่น สิทธิประโยชน์ต่างๆ...

Tags :

ไม้เท้ากตัญญู

โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ “ไม้เท้ากตัญญู” ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เป็นการจัดกา...

Tags :

โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองสกลนคร

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร  จังหวัดสกลนคร เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ปี 2559 หลักสูตรท...

Tags :

view