สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " พิพิธภัณฑ์ "

พระมหากษัตริย์นักกีฬา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โปรดกีฬาหลายประเภ...

Tags :

พิพิธภัณฑ์ 9 museum

ขอร่วมใจสืบสานพระปณิธานที่ทรงเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งแผ่นดิน น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ยึดมั่นในความดี ทำหน...

Tags :

view