สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " ชมรมจักรยาน "

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านกระแชง

ประวัติความเป็นมาของชมรมจักรยานบ้านกระแชง ท่องเที่ยวชุมชนบ้านกระแชง เป็นโครงการส่งเสริมการกิจกรรมชุมชน ทั้งทางด้านส่งเส...

Tags :

แจกน้ำหมัก EM

วันนี้ ชมรมจักรยานบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้รวมตัวกันผสมหัวน้ำหมักจุลินทร์ หรือ EM โดยได้รับการสนั...

Tags :

น้ำหมักเพื่อชุมชน2

อีกก้าวหนึ่งของความมุ่งมั่น และตั้งใจของชมรมจักรยานบ้านกระแชง ซึ่งมีคุณสายัณห์  ประธานฯ คนขยัน นำสมาชิกจิตอาสาของชม...

Tags :

view