สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " คลังปัญญา "

สืบสานภูมิปัญญา2558

เมื่อวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดงาน "โครงการสานต่อภูมิปัญญา" เชิญชมรมผ...

Tags :

สู่สังคมสูงวัยด้วยใจและศรัทธา

ปิดงาน "สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่21" ไปแล้วเมื่อวาน พร้อมๆ กับไมตรีจิตที่สมาชิกมีให้...

Tags :

จากใจอาสาสู่คลังปัญญา2560

ใจอาสา เริ่มจากเว็บไซต์งานประดิษฐ์ และกิจกรรมชุมชน ที่มุ่งหวังให้เป็นสมุดบันทึกเล่มเล็กๆ ถ่ายท...

Tags :

สิทธิต้องรู้ของผู้สูงอายุ

เรื่องเล่าเขาและเธอ : สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ มีอะไรหลายๆ ที่ชาวบ้านอย่างเราๆ ไม่รู้ อย่างที่เช่น สิทธิประโยชน์ต่างๆ...

Tags :

ไม้เท้ากตัญญู

โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ “ไม้เท้ากตัญญู” ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เป็นการจัดกา...

Tags :

โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองสกลนคร

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร  จังหวัดสกลนคร เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ปี 2559 หลักสูตรท...

Tags :

view