สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " คลังปัญญา "

สืบสานภูมิปัญญา2558

เมื่อวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดงาน "โครงการสานต่อภูมิปัญญา" เชิญชมรมผ...

Tags :

สู่สังคมสูงวัยด้วยใจและศรัทธา

กิจกรรมดีดี ของคนสูงวัยใจอาสา ยุคไทยแลนด์ 4.0 ปิดงาน "สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษ...

Tags :

จากใจอาสาสู่คลังปัญญา2560

กิจกรรมดีดี ของคนสูงวัยใจอาสา ยุคไทยแลนด์ 4.0 ใจอาสา เริ่มจากเว็บไซต์งานประดิษฐ์ และกิจก...

Tags :

สิทธิต้องรู้ของผู้สูงอายุ

เรื่องเล่าเขาและเธอ : สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ มีอะไรหลายๆ ที่ชาวบ้านอย่างเราๆ ไม่รู้ อย่างที่เช่น สิทธิประโยชน์ต่างๆ...

Tags :

ไม้เท้ากตัญญู

โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ “ไม้เท้ากตัญญู” ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เป็นการจัดกา...

Tags :

view