สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " App "

การถ่ายทอดภูมิปัญญายุค 4.0

เมื่อสังคมเปลี่ยนไป รูปแบบการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนตาม การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ หรือที่รู้จักกันในนาม ปราชญ์ชาวบ้าน...

Tags :

Young Happy ยังแฮปปี้

แนะนำเว็บไซต์สำหรับผู้สูงวัย YoungHappy.com จากที่คาดการณ์ว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเข้าไปทุกที ประช...

Tags :

view