สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " บ้านแม่คุณ "

ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ

เป็นองค์กรเอกชน ที่อาจารย์ พยุง ใบแย้ม ได้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ให้เป็นแหล่งการจัดกา...

Tags :

ต้นแบบวิถีธรรมวิถีไทย

ดร.พยุง ใบแย้ม รับราชการเป็นครูมากว่า 40 ปี เป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำหน้าที่เป็นข้ารับใช้ใต้เบื้องพร...

Tags :

view