สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " ดิจิทัลชุมชน "

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ดิจิตัลสู่ประเทศไทย 4.0

“เปลี่ยนวิธีคิด พัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ” วิทยาลัยนานาชาติพระนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโน...

Tags :

สินค้าชุมชน ออนไลน์

การฝึกอบรมโครงการ “ดิจิทัลชุมชนสู่ประเทศไทย 4.0” ระยะที่ 2 ที่วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อเปลี่ยนวิธี...

Tags :

view