สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศูนย์ภูมิปัญญาต้นแบบ

ศูนย์ภูมิปัญญาต้นแบบ


สูงวัยใจอาสาค่อยๆ เติบโตมาจากกิจกรรมเล็กๆ ของผู้สูงอายุ หลังผลกระทบจากน้ำท่วมประเทศ ปี2554 โดยใช้วิกฤตเป็นโอกาส ชวนสมาชิกในชุมชน ลุกขึ้นมาทำกิจกรรม สร้างอาชีพ สร้างความสามัคคี จนได้รับความสนใจจากสื่อโทรทัศน์นำออกเผยแพร่เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นๆ

ครั้งที่เริ่มก่อตั้ง กลุ่มสูงวัยใจอาสา ที่ชุมชนบัณฑิตย์ลำสามแก้วสัดส่วนของของสมาชิกกลุ่มไม่น่าจะถึง 10% ของสมาชิกในชุมชนทั้งหมด ถึงกระนั้นกิจกรรมก็ได้รับความสำเร็จเกินความคาดหมาย แต่ไม่สามารถก้าวข้ามกลุ่มผลประโยชน์ที่คอยฉวยโอกาส ทำให้ต้องยุติโครงการ “ชุมชนเข้มแข็ง” ไปโดยปริยาย

เมื่อมีโอกาสอีกครั้งจึงตั้งเป็น “ชมรมสูงวัยใจอาสา” และดำเนินกิจกรรมใหม่ที่มีแบบแผนชัดเจนแต่สัดส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลับกัน คือสูงวัยใจอาสา 1ส่วน การมีส่วนร่วมของชุมชน 3 ส่วน เป็นแกนนำชุมชน1 ส่วน โครงการบ้านธรรมชาติบำบัด 1 ส่วน และสมาชิกจิตอาสาจาก รพ.สต. กระแชง อีก 1 ส่วน เข้าร่วมสนับสนุน

บ้านธรรมชาติบำบัดเป็นเพียงก้าวที่ 2 ของ “สูงวัยใจอาสา” เพราะเรากำลังก้าวต่อไปที่ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา และ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ชุมชนของสมาชิก ที่ชุมชนลาดหลุมแก้ว (กลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง ตำบลคูขวาง) ปทุมธานี

ที่นี้เราจะพิสูจน์ความสำเร็จของศูนย์ภูมิปัญญา และแหล่งรวมสินค้าชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ ชมรมผู้สูงอายุ กศน. วัด โรงเรียน และสมาชิก อบต. จะช่วยกันผลักดันให้ชุมชนก้าวผ่านข้อจำกัดเดิมๆ ไปข้างหน้า โดยตั้งความหวังว่าจะพาพวกเราสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือ ชุมชนเข้มแข็ง ผู้สูงวัยสดใส ผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าวไกล ประทับใจชาวปทุม

เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์  สามัคคีเป็นแรงผลักดัน 
ทำให้เราความมุ่งมั่น ที่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย
เพราะเรามั่นใจว่า ก้าวไปด้วยกัน …  ไปได้ไกล

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา
9 กรกฎาคม 2560

Tags : PPY ladlumkeaw , ผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสา

view