สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมใหญ่ภูมิปัญญาผู้สูงวัย

19 มกราคม 2556งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงวัย จังหวัดปทุมธานี เพื่อคัดเลือกประธานชมรมคนใหม่ แทน น.อ. บุญส่ง จุ้......

อ่านต่อ
view