สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกระแชง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกระแชง

หายหน้าหายตาไปนานเลยค่ะ เพราะไปช่วยกิจการร้านกาแฟของลูกชาย ตอนนี้ธุรกิจอยู่ตัวแล้ว จึงกลับมาช่วยเพื่อนๆ ในกลุ่มอาชีพบ้านกระแชง พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต่อจากโครงการประชารัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งกลุ่มอาหาร น้ำพริกแปรรูป เห็ดแปรรูป และกลุ่มขนมหวาน ขนมไทย

กลุ่มของเราได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ไปฝึกอาชีพ ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวัดชัยสิทธาวาส ที่ป้านา จันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง เป็นประธาน ได้สมัครอบรมหลักสูตรทำน้ำพริกแปรรูป และเห็ดแปรรูป

แล้วนำมาขยายต่อในกลุ่มเพื่อนๆ ที่บ้านกระแชง เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
โชคดี ที่ทางราชการประกาศให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจึงใช้โอกาศเป็นสะพาน สมัครเข้าร่วมประชุมที่ อบต.บ้านกระแชง 4 ครั้ง ในชื่อโครงการไทยนิยมยั่งยืน เขียนโครงการแสดงความต้องการของชาวบ้าน ว่าต้องการทุนสนับสนุนเพื่อใช้ประกอบการสร้างงานสร้างอาชีพอะไรบ้าง  

ทาง อบต. แจ้งมาว่าทางราชการตั้งงบประมาณมาให้หมู่บ้านละ 200,000 บ. จึงเขียนโครงการของบทำน้ำพริกแปรรูป และเห็ดแปรรูป ทางกลุ่มได้งบประมาณมา 100,000 บาท แบ่งกับกลุ่มขนมหวาน 100,000 บาท

หลังการจัดตั้งกลุ่มฯ และได้เชิญวิทยากรมาอบรมการฝึกทำอาหาร น้ำพริกแปรรูป และเห็ดแปรรูป ครูนิ กรรณิการ์ พุ่มคำ สมาชิกชมรมสูงวัยใจอาสา มาเป็นวิทยากร พี่เล็ก อนุญาติให้ใช้พื้นที่ในบริเวณบ้าน ม.3 เป็นที่ฝึกอบรม

หลังจากจบโครงการก็มีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาอยู่เรื่อยๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างมาก จึงประชุมสมาชิกที่ต้องการเข้ารวมกลุ่มเพื่อผลิตเป็นสินค้าชุมชนออกจำหน่าย โดยใช้ชื่อว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

พ่อ แม่ เพื่อนๆ พี่ๆ ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นน้ำพริกแปรรูป มีน้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค์กุ้ง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกเผาเห็ด เห็ดแปรรูป ข้าวเกรียบทอด และปูดอง เชิญนะคะ

  • ติดต่อทางกลุ่ม 084-352-0124 (ลูกจันทร์) 086-338-6889 (พี่เล็ก)

ลูกจันทร์ เกศริญภรณ์
30 กันยายน 2561

Tags : อาชีพชุมชน  น้ำพริกแปรรูป  เห็ดแปรรูป

view