สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสา

เกิดจากการรวมตัวกันของผู้สูงอายุเพื่อสานต่อความตั้งใจมั่น ที่จะสร้างความเข้มแข็งของสังคมสูงวัย ด้วยการมีส่วนร่วม ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา และแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมกิจกรรม และการพึ่งพากันเองของชุมชน โดยใช้อิทธิพลของสื่อ ในการการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมสร้างอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผ่านเว็บไซต์ใจอาสา www.jairsa.com


http://www.jairsa.com/articles/42325985/ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ.html

ผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสา ได้นำผลิตผลของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้เอง หรือต้องการให้เว็บไซต์ใจอาสา เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และนำเข้าระบบ เตรียมความพร้อมเพื่อขายออนไลน์  ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสาแล้วมากกว่า 10 กลุ่ม

และให้ทางเว็บไซต์ใจอาสาติดต่อประสานงานจัดทำเว็บเพจ CC-ชุมชนออนไลน์ บน facebook.com และ Line@ เพื่อเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย ประกอบด้วย กลุ่มงานประดิษฐ์สูงวัยใจอาสา ตำบลลำลูกกา กลุ่มบ้านธรรมชาติบำบัด ตำบลบ้านกระแชง กลุ่มภูมิปัญญาผู้สูงอายุวัดชัยสิทธาวาส ตำบลสามโคก และกลุ่มอาชีพสตรีหมู่ 10 ตำบลบางคูวัด เป็นต้น

สมาชิกเครือข่ายสามารถติดต่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนเข้าร่วมได้ โดยติดต่อกับศูนย์จำหน่ายสินค้าผู้สูงอายุวัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคกและศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา มหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ทางเว็บไซต์ใจอาสา www.jairsa.com  และกลุ่มLine : กลุ่มสูงวัยใจอาสา,กลุ่มธรรมชาติบำบัด, กลุ่มศิษย์เก่า รร. สว, กลุ่มภาคีสูงอายุ, กลุ่มชุมชนทราราวดี และเครือข่ายออนไลน์


พิสุทธิ์ สมประสงค์
เว็บมาสเตอร์ www.jairsa.com
13 กันยายน 2561

Tags : ผลิตภัณฑ์ชุมชน  แชมพูมะกรูด เกษตรครัวเรือน

view