สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สิทธิต้องรู้ของผู้สูงอายุ

สิทธิต้องรู้ของผู้สูงอายุ

เรื่องเล่าเขาและเธอ : สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

มีอะไรหลายๆ ที่ชาวบ้านอย่างเราๆ ไม่รู้ อย่างที่เช่น สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้สูงอายุ ที่รัฐจัดสรรไว้ให้ อยากให้อ่านให้จบนะคะ มีหลายสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ ที่จะทำให้เรารู้เท่าทัน และเข้าถึงสิทธิประโยชน์เหล่านั้น

https://youtu.be/XsAjVcBQfQ0

Tags : สิทธิประโยชน์  ผู้สูงอายุ  ภาคีคลังปัญญา

view