สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สานต่อที่พ่อทำ

สานต่อที่พ่อทำ

แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ,แอนนิเมชั่นอธิบาย "โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ,ศิลปะไม้ไอติม โมเดลกังหันชัยพัฒนา ของกลุ่มงานประดิษฐ์สูงวัยใจอาสาเรื่องต่างๆ เช่น ฝนหลวง, ฝายชะลอน้ำ, เกษตรทฤษฎีใหม่, แก้มลิง, กังหันน้ำชัยพ....

อ่านต่อ
เกษตรธรรมชาติศาสตร์พระราชา

เกษตรธรรมชาติศาสตร์พระราชา

การเรียนรู้ที่ดี คือการเรียนรู้ผ่านประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน กศน.อำเภอหนองเสือ และ กศน.จังหวัดปทุมธานี จึงร่วมกับกลุ่มปิ่นโตเกษตรอินทรีย์ จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเกษตรธรรมชาติโดยศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหนองสามวัง หม....

อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างสุขภาพ

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ

เปิดรับสมัครด่วน !!! ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนา "โครงการเสริมสร้างสุขภาพขนาดเล็ก" ของ สสส. สำนัก 6 จำนวน 7 ประเด็น ได้แก่ 1. โครงการจัดการขยะในชุมชน. 2. ผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน 3. ลดละเลิกแฮลกอฮอส์ในงานบุญ งานประเพณี 4 การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาพในโรง....

อ่านต่อ
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

ขอร่วมใจสืบสานพระปณิธานที่ทรงเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งแผ่นดิน น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ยึดมั่นในความดี ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ใจอาสาได้มีโอกาสร่วมกับชุมชนเครือข่าย สร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียง และประสานประโยชน์กับภูมิปัญญาผู้สูงอายุ....

อ่านต่อ
view