สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์


พิพิธภัณฑ์ รฦก รัชกาล 9 Museum  เป็นความตั้งใจของ คุณอโณทัย ไพฑูรย์ ที่น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ในอันที่จะจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวงการศึกษา และประวัติศาสตร์ของชาติ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

คุณอโนทัย ได้รวบรวมและจัดทำบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดไว้ใน https://www.facebook.com/MusicOfMajesty/ ให้เยาวชน ผู้สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชม และฟังเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นแผ่นต้นฉบับ ที่หาฟังได้ยาก

ส่วนผลงานอื่นๆ จะค่อยๆ นำมาลงใน “สานต่อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ” อย่างต่อเนื่องครับ 

ขอนำบางส่วนจากบทเพลงต้นไม้ของพ่อ มาปิดท้ายบทความ แทนความในใจของของพวกเราและคนไทยทั้งประเทศ

 

“ยังอยู่เพื่อคอยรักษา จะรวมใจเข้ามา จะมีเพียงสัญญา ในหัวใจ

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจ  เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อ ยังงดงาม...” 


เว็บมาสเตอร์

30 มกราคม 2561 

Tags : พิพิธภัณฑ์ 9 Musuem. อโณทัย ไพฑูรย์

view