สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองทุนใจอาสา

กองทุนใจอาสา

กองทุนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชึวิตของคนสูงวัย

เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุหลังน้ำท่วม และทำกิจกรรม “สวนครัวชุมชน” พาเด็กๆ และผู้สูงอายุมาช่วยกันปลูกผัก กล้วยและมะละกอ ไว้กินกันเองในชุมชน ต่อมามีผู้ใหญ่ใจดีเข้าร่วมกิจกรรม เปิดห้องเรียนสอนการบ้านและพื้นฐานอาชีพให้เด็กๆ ทำน้ำยาล้านจาน น้ำยาปรับผู้นุ่ม ให้นำไปใช้เองที่บ้าน และจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุน

อ่านต่อ -> 

Tags : กองทุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ , ปทุมธานี

view