สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิถีชุมชนบ้านบ่อทอง

วิถีชุมชนบ้านบ่อทอง

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบ่อทอง อยู่ในตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมวิชาชีพของวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อทอง โดยความร่วมมือของ บ้าน วัด และโรงเรียน ตามวัฒนธรรมดั่งเดิมของไทย ที่เรียกว่า “บวร”

อ่านต่อ ->

Tags : ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , ตำบลคูขวาง

view