สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
จดหมายจากพ่อ

จดหมายจากพ่อ

" ฉันหวังว่า คำสอนพ่อ ที่ฉันได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น และลูก อันเป็นที่รักของพ่อทุกคน" ฉันรัก พ่อฉันจัง สิรินธร

อ่านต่อ
ร้านกาแฟชายทุ่ง

ร้านกาแฟชายทุ่ง

“ร้านกาแฟชายทุ่ง” ตั้งอยู่ที่ คลอง 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำหรับร้านกาแฟแห่งนี้ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ...

อ่านต่อ
ชุดประกอบโมเดลกังหันชัยพัฒนา

ชุดประกอบโมเดลกังหันชัยพัฒนา

ตามคำขอของคุณครู “ต้นแบบโมเดลกังหันชัยพัฒนา” แบบประหยัดสุดๆ เพื่อต่อยอดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ชุดประกอบโมเดลไม้ไอติม @300 บาท  เพราะการเริ่มต้นสำคัญสุด คือกา...

อ่านต่อ

Article

ห้องเรียนสูงวัย 4.0

ห้องเรียนสูงวัย 4.0

Startup AEC 4.0 มหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชงแสนสุข มีความดำริจะจัดให้มีห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาระอาชีพผ่านผู้นำชมรมผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบ ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบที่นำเอาเท...

อ่านต่อ
ชุดประกอบกังหันชัยพัฒนา

ชุดประกอบกังหันชัยพัฒนา

เพราะการเริ่มต้นสำคัญสุด คือการขึ้นโครงของกังหัน ให้ได้สมดุล และหมุนได้ไม่ติดแกว่ง โดยมีตัวอย่างในส่วนประกอบอื่นๆ ให้เด็กๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง วาดวงกลมบนกระดาษแข็งขนาด 10 นิ้ว แบ่งเป็น 8 ช่อง เท่...

อ่านต่อ
DIY ต้นไม้ของพ่อ 2

DIY ต้นไม้ของพ่อ 2

จุดประสงค์ของ DIY ต้นไม้ของพ่อ อยู่ที่การใช้จินตนาการของแต่ละคน ในการติดกิ่งก้านสาขา ที่ยื่นออกจากลำต้นของแต่ละด้าน ซึ่งต้องคิด ต้องออกแบบ ให้แต่ละด้านไม่เหมือนกัน แต่เมื่อเสร็จแล้วรวมกันเป็นพุ่มที่...

อ่านต่อ
ต้นไม้ของพ่อ ศิลปะไม้ไอติม

ต้นไม้ของพ่อ ศิลปะไม้ไอติม

รูปเก่าตอนเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กับต้นไม้แห่งปัญญา ........  คุณครูจากโรงเรียนของมูลนิธิหนึ่ง ได้มาขอปรึกษา อยากทำโครงงานที่เกี่ยวกับในหลวง ร.๙ เพื่อให้เด็กๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้องๆ ชาวเขาได้...

อ่านต่อ
อาชีพครู เพื่อพ่อ

อาชีพครู เพื่อพ่อ

"...ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและ อุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลั้น สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผน...

อ่านต่อ
ขยะชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

ขยะชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

ขยะชุมชนกับคนซื้อขยะ บทนำ มุมมองที่แตกต่างของการจัดการขยะในชุมชน ของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ “ขยะคือทรัพยากรธรรมชาติ ที่วางไว้ผิดที่ผิดทาง” ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง “วงษ์พานิช...

อ่านต่อ
ชุมชนเข็มแข็ง ทำดีให้มาก

ชุมชนเข็มแข็ง ทำดีให้มาก

“ทำความดีให้ระบาด ทำความดีมากขึ้น” เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง เมื่อวานวันที่ 4 ตุลาคม 2561   มีการจัดเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้ม...

อ่านต่อ
การจัดการขยะโดยชุมชน

การจัดการขยะโดยชุมชน

สานใจฟอรั่ม "การจัดการขยะโดยชุมชน"  หัวข้อบรรยายสรุป  ในช่วงเช้า  • "ทิศทางสื่อสาธารณะกับการสนับสนุนการปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง" โดย รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรท...

อ่านต่อ
ศูนย์คลอง5 แหล่งภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

ศูนย์คลอง5 แหล่งภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

สเตชั่นไฟว์ อาทิตย์นี้ นำเสนอเรื่องราวของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ที่คลอง5 ธัญบุรี ถ่ายทอดออกอากาศ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 HD ศูนย์คลอง5 มีนางปราณี...

อ่านต่อ
รับเสด็จเปิดร้านกาแฟชายทุ่ง

รับเสด็จเปิดร้านกาแฟชายทุ่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นและพระราชทานชื่อว่า ร้านกาแฟชายทุ่ง โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ทางร้านกาแฟชายทุ่งได้ทำบุญร้าน...

อ่านต่อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกระแชง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกระแชง

หายหน้าหายตาไปนานเลยค่ะ เพราะไปช่วยกิจการร้านกาแฟของลูกชาย ตอนนี้ธุรกิจอยู่ตัวแล้ว จึงกลับมาช่วยเพื่อนๆ ในกลุ่มอาชีพบ้านกระแชง พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต่อจากโครงการประชารัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบ...

อ่านต่อ
เที่ยวสวนเห็ดที่อ่างทอง

เที่ยวสวนเห็ดที่อ่างทอง

เชิญมาเที่ยวฟาร์มเห็ดครูยงค์ บนพื้นที่สวนกลางทุ่งนาเขียวขจี ซึ่งรวบรวมต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้มีค่า และต้นไม้หายาก พร้อมเดินรับโอโซนชมเห็ดเยื้อไผ่ สรรพคุณเป็นยาสำหรับฮ่องเต้ ที่เพาะแบบธรรมชาติส่งกลิ่นหอมกร...

อ่านต่อ