สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เล่นตามพ่อ

นิทรรศการเล่นตามพ่อ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ์วันพ่อแห่งชาติ 2557 "เล่นตามพ่อ" กับต่อเรือใบจำลองจากไม้ไอติม 5-6-7 ธันวาคม 2557 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาโดย กลุ่มสูงวัยใจอาสา จังหวัดปทุมธานี

 

Tags :

view