สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DIY หน้าต่างในดวงใจ

DIY หน้าต่างในดวงใจ

การอ่านแบบเป็นความสามารถอีกอย่างของคนทำงานไม้ ที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน เพราะจะทำให้ถอดรายละเอียดจากภาพหรือสิ่งที่วาดไว้ ให้เป็นแบบที่สามารถนำไปสร้างได้ง่ายขึ้น (ไม่จำเป็นต้องเขียนแบบได้ แค่ร่างเป็นรูปง่ายๆ บนกระดาษให้เข้าใจเองก็พอ)

หลังจากได้ตัวอย่างไม้ที่มีอยู่  ก็นำขนาดของไม้เหล่านั้นมาเทียบกับแบบที่วาดไว้ แล้วกำหนดขนาดความยาวลงในแบบที่จะใช้ทำจริงอีกครั้งดังรูปที่ 1

แบบหน้าต่างบานแรก

รูปที่ 1 นำไม้มาเทียบกับแบบ แล้วกำหนดขนาดและรายละเอียด

เนื่องจากต้องการให้เป็นงานที่สามารถทำเองได้ง่ายๆ ไม่ให้ยุ่งยากซับซ้อน จึงเลือกที่จะใช้ไม้ระแนงที่หาง่าย ราคาถูกมาทำ ตามแบบในรูปที่ 1 จะใช้ไม้ระแนงขนาด 1” x 1” (หรือ 2 ซ.ม. x 2 ซ.ม.) ทำกรอบหน้าต่างทั้งหมด และใช้ไม้ระแนงขนาดเล็กคือ ½” x ½” สำหรับวางกระถางต้นไม้ที่ฐานตั้ง

 ขั้นตอนการทำกรอบ 

 1. ตัดไม้ระแนงตามรายการจากแบบในรูปที่ 1 ดังนี้

1.1.          ไม้ขนาด 1”x1” ยาว 22 นิ้ว จำนวน 2 อัน
1.2.          ไม้ขนาด 1”x1” ยาว 17 นิ้ว จำนวน 3 อัน
1.3.          ไม้ขนาด 1”x1” ยาว 13 นิ้ว จำนวน 2 อัน
1.4.          ไม้ขนาด 1”x1” ยาว   6 นิ้ว จำนวน 4 อัน

 1. ตัดไม้ระแนงขนาด ½”x ½” ยาว 17 นิ้ว จำนวน 4 อัน 
 2.  

  การอุดรูไม้และกรอบหน้าต่าง

รูปที่ 2 การเตรียมไม้ และการประกอบกหน้าต่างบ้านแรก 

 

 1. ไม้ลังส่วนใหญ่จะมีรอยตะปู ต้องใช้เศษไม้เหลาเป็นแท่งกลมๆ ขนาดใหญ่กว่ารูเล็กน้อย อุดรูจากด้านหน้าของไม้ ใช้ฆ้อนตอกให้มิด แล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ดังรูปที่ 2
 2. นำไม้ที่ตัดทั้งหมดมาขัดกระดาษทราย ให้เรียบทุกด้าน แล้วทดลองวางเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตามแบบบนพิ้นก่อน
 3. วางไม้ A และ B ตามรูป โดยเว้นปลายทั้ง 2 ด้านเข้ามาด้านละ 1 นิ้ว หรือเท่ากับความหนาของไม้  ใช้ดินสอขีดเส้น แล้วทากาว
 4. ด้านล่างของกรอบ ติดไม้ B อีก 1 อัน เว้นระยะห่างเท่ากับความหนาของไม้ (วิธีง่ายๆ คือใช้ไม้ขนาดเดียวกันคั่นกลาง) ใช้ไม้วางทาบหัวไม้ทั้ง 2 ด้านให้เสมอกัน ทากาว ใช้ฉากวัดมุมในทั้ง 4 แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
 5. จับบกรอบไม้คว้ำหน้าลง ใช้ตะปูขนาด 1 ½ นิ้ว ตอกตรงกลางจุดตัดของไม้ ทั้ง 6 จุด กรอบจะแข็งแรงและมั่นคง 
 6. ประกอบฐานของกรอบ (สำหรับวางกระถางต้นไม้) นำไม้ E ความยาว 6 นิ้วมาประกบกับขากรอบ A ด้านนอก และปลายไม้ B ทั้ง 2 ด้าน 
 7. นำไม้ B อีกอันมาวางที่ปลายอีกด้านของไม้ E ตามรูปที่ 4 แล้วทากาวตรงจุดที่หน้าไม้สัมผัสกันทุกด้าน ทิ้งไว้จนกาวแห้ง
 8. ตอกยึดด้วยตะปู 1 ½ นิ้ว จากด้านล่าง ทั้ง 4 จุด และด้านในระหว่างขา A กับ E ทั้ง 2 ด้าน ดูรูปที่ 3

 การประกอบฐานของกรอบ

รูปที่ 3 การประกอบฐานของกรอบ ตอกตะปูจากด้านหลัง c]tด้านล่างขึ้นมา

 1. เสริมกรอบหน้าต่างด้านในด้วยไม้ C ที่ปลายไม้ A ด้านบน และด้านหลังของไม้ B ตามรูปที่ 4
 2.  ใช้กาวทาหัวไม้ C ทั้ง 2 ด้าน แล้วประกอบเข้าที่ ตอกยึด (A+C) ด้วยตะปู 1 ½”เพิ่มความแข็งแรง เพื่อรับน้ำหนักเวลาแขวนติดผนัง

กรอบหน้าต่างและกระถางต้นไม้

รูปที่ 4 ไม้ระแนงขนาด 1 ซ.ม. x 1 ซ.ม. วางรองกระถางต้นไม้ และคาดรับน้ำหนักตรงกลาง

 

 1. นำไม้ระแนงขนาด ½” x ½” (I) 3 อันมาวางในช่องด้านหน้าของฐาน จัดระยะห่างให้เท่าๆ กัน แล้วทากาว
 2. ใช้สว่านเจาะนำ แล้วตอกตะปูขนาด 1” ยึดจากด้านบน (I+E) ทั้งสองด้าน
 3. ขัดกระดาษทราย และเก็บรายละเอียดโดยรอบ จะได้กรอบรูปแบบมีขาตั้ง
 4. ยึดห่วงแขวนที่ไม้ C ด้านบนของกรอบ 2 ตัว สำหรับแขวนติดผนัง   

ซุ้มสามเหลี่ยมด้านบน และบานหน้าต่างทั้งสอง คงต้องยกยอดไปคราวหน้าครับ

 
18 ธันวาคม 2553

Tags : ใจอาสา หน้าต่างในดวงใจ งานไม้ง่ายสนุก กิจกรรมยามว่าง

view