สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Smart Farmer กศน.เมืองปทุมธานี

Smart Farmer กศน.เมืองปทุมธานี

Smart Farmer จุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ต้องการให้คนไทยที่มีความรอบรู้ด้านเกษตรกร มีความภูมิใจในวิชาชีพ  สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นเกษตรกรแห่งยุคสมัยใหม่ ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐ 


Smart Farmer คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม มีการนำเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสาน มีเซนเซอร์ตรวจอุณหภูมิ และวัดความชื้น แสดงผลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต 


ปัจจุบันการเป็นเกษตรกรในยุค 4.0 เรียกว่าไม่ยากอีกต่อไป เพราะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ที่เป็นต้นแบบมากมาย ให้การสนับสนุน โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีหน่วยงานช่วยสนับสนุน

 

ครับนั่นคือ สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่รัฐบาลต้องการผลักดัน ให้เกษตรกรไทย ก้าวไกลทันโลก ผลิตพืชผลการเกษตร ที่ปลอดภัย ได้ผลผลิตคุ้มค่า คุ้มราคา สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และชาวโลก

สำหรับชุมชน สมาร์ทฟาร์มเมอร์ คือการรณรงค์ให้ชาวบ้านทำเกษตรครัวเรือน ปลูกผักกินเอง โดยไม่ใช้สารเคมี เป็นการหันกลับมาสู่สังคมชุมชนแบบพึ่งพาอาศัย ปลูกทุกอย่างที่กิน แลกเปลี่ยนแบ่งปัน กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง

 

เกษตรครัวเรือนที่ตำบลบ้านกระแชง มีต้นแบบที่สวนครัวบ้านปู่พยอม และที่บ้านธรรมชาติบำบัด ของครูบรรจง ท่านทั้ง 2 ใช้พื้นที่รอบบ้าน นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่๙ มาประยุกต์ใช้ปลูกพืชในกระถาง ปลูกผักในกล่องโฟม เลี้ยงกบในขวด และเลี้ยงปลาในกะชังบก

เมื่อ กศน. นำนโยบายประชารัฐ โครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ให้ชุมชนหันมาร่วมมือกันใช้พื้นที่ว่างของชุมชน และรอบๆ บ้าน ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ให้ความรู้ด้านเกษตรครัวเรือนและเชิญปูพยอม น้อยกร และครูบรรจง ทองย่น ตระเวนให้ความรู้ ทั้งในตำบลบ้านแระแชง และชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชนหลักสิบ ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนวัดเสด็จ และชุมชนบางพูน

ติดตามความคืบหน้าของเกษตรครัวเรือน และสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ที่ กศน. เมืองปทุมธานี บ้านธรรมชาติบำบัด และสวนครัวชุมชนของปู่พยอม ได้ที่นี้ครับ

 

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธานกองทุนใจอาสา
28 กรกฎาคม 2561

Tags : smart farmer  พยอม น้อยกร   บ้านกระแชง

view