สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิพิธภัณฑ์ 9 museum

พิพิธภัณฑ์ 9 museum

ขอร่วมใจสืบสานพระปณิธานที่ทรงเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งแผ่นดิน น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ยึดมั่นในความดี ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ใจอาสาได้มีโอกาสร่วมกับชุมชนเครือข่าย สร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียง และประสานประโยชน์กับภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบอย่างต่อเนื่อง และได้รับเลือกเป็นตัวแทนภาคีคลังปัญญาจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมวิชาการ “สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21” ของ สพช.

หลังเข้าร่วมภาคีคลังปัญญาฯ และร่วมประชาสัมพันธ์ชุมชนเครือข่ายในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ปลายเดือนแรกของปี ดีใจอย่างที่สุด เมื่อ คุณอโณทัย ไพฑูรย์ จากหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เกียรติ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ พิพิธภัณฑ์ รฦก รัชกาล 9 Museum โดยจะนำผลงานที่สะสมไว้เสนอผ่านเว็บไซต์ใจอาสา ในระหว่างดำเนินโครงการเพื่อจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวงการศึกษา และประวัติศาสตร์ของชาติ

ขออนุญาตนำผลงานบางส่วน ที่คุณอโนทัย ได้จัดทำไว้ใน https://www.facebook.com/MusicOfMajesty/ มาชักชวนให้เพื่อนๆ เข้าไปเยี่ยมชม และฟังเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นแผ่นต้นฉบับ ที่หาฟังได้ยาก

และ เพจ รฦรัชกาลที่9 สิ่งมงคลที่ระลึก  https://www.facebook.com/9museum/ ซึ่งรวบรวมหนังสือ สิ่งที่ระลึก โมเดลจำลอง เรือใบที่ทรงสร้าง และอื่นๆ จำนวนมาก ที่หาดูได้ยาก 
ส่วนผลงานอื่นๆ จะค่อยๆ นำมาลงใน สานต่อเพื่อพ่อของแผ่นดิน และ เพจ “ธ สถิตในดวงใจนิรันทร์ ”  ใน facebook.com/9museum/ 


ขอนำบางส่วนจากบทเพลงต้นไม้ของพ่อ มาปิดท้ายบทความ แทนความในใจของของพวกเราและคนไทยทั้งประเทศ
 

“ยังอยู่เพื่อคอยรักษา จะรวมใจเข้ามา จะมีเพียงสัญญา ในหัวใจ

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจ  เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อ ยังงดงาม...”

 

ภาคีเครือข่ายคลังปัญญาฯ
30 มกราคม 2561

บทความที่เกี่ยวข้อง : 
http://www.jairsa.com/articles/42345696/พระมหากษัตริย์นักกีฬา.html

Tags : พิพิธภัณฑ์  9 museum  อโณทัย ไพฑูรย์

view