สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เรื่องเล่าจากกองทุน

เรื่องเล่าจากกองทุน

The orange is organic ...
กว่าจะเป็นส้มอินทรีย์ ตอนที่1

แสงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า ชายกลางคนได้ทรุดตัวนั่งลงบนเนินหญ้าที่แห้งตายข้างที่พัก เขามองขอบฟ้าด้วยสายตาเหม่อลอยสิ้นหวังในชีวิต ยิ่งมองเห็นต้นส้มที่เหี่ยวเฉา และผลส้มที่ล่วงหล่นอยู่ตามต้นทำให้เขาหวนคิดถึงอดีตที่ผ่านมา เขาทำสวนส้มเคมีจนมีฐานะร่ำรวยมีคนมากมายรายล้อม มีเพื่อนไปมาหาสู่ตลอดเวลา จนได้รับสมญานามเกจิแห่งส้ม

เขามีความสุขกับสิ่งที่ได้มา แต่มันก็อยู่ได้ไม่นาน เมื่อดินเสื่อมสภาพลงเพราะสารเคมีที่สะสมมาอย่างยาวนาน ผลผลิตที่เคยได้มากก็ลดลง ยิ่งเพิ่มสารเคมีมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ผลผลิตแย่ลง มีเพียงหนี้สินเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ผู้คนที่เคยอยู่รายล้อมก็หายหน้าหายตาไปหมด คนที่เคยช่วยเหลือกันก็หนีหน้าตีจาก เหมือนเวรกรรมตามทัน สร้างบาปเอาไว้มาก ด้วยเหมือนฆ่าคนทางอ้อม ฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นโดยการใช้สารเคมี ผลิตอาหารเคมีให้คนกินสะสมสารเคมีทีละนิด ค่อยๆ ทรมานด้วยการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งและผลของการใช้สารเคมีอย่างมากและติดต่อกันมาเป็นเวลานานทำให้เขาเจ็บป่วยลง สุขภาพแย่ลง

เขารู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำลงไป เมื่อคิดถึงครอบครัวก็ยิ่งเสียใจที่ทำให้ครอบครัวต้องมารับชะตากรรมนี้ด้วย...ความมืดเริ่มปกคลุมเข้ามา เขานั่งอยู่ตรงนั้นจนนานล่วงเลยเวลา....หลังจากที่ได้ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เขาคิดได้...ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะความมั่งมี..แต่มันอยู่ที่ความพอดีต่างหาก เป็นไปตามพระราชดำรัสศาสตร์พระราชาของพ่ออยู่หัว ร.9 “อยู่อย่างพอเพียง”

เขาจึงขอลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ด้วยหัวใจที่รัก เคารพ ศรัทธาที่มีต่อพระราชา และความหวังที่อยากทำความดีเพื่อชดเชยความผิดพลาดที่ได้ทำไป เขาจึงแสวงหาความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ตามหน่วยงาน และตามกลุ่มต่างๆ แต่ก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง จนกระทั่งมาพบกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เขาได้เล่าถึงเรื่องราวที่ผ่านมา ปัญหาต่างๆ และความต้องการของเขาแก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีฟัง..

จากนั้น กฟก.จึงได้พาเขาเข้าร่วมในการพัฒนาความรู้ต่างๆ จากการอบรม การศึกษาดูงาน และในที่สุดได้เข้าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กฟก.เชื่อมโยง ติดต่อประสานงานกลุ่มภาคีและเครือข่ายต่างๆ มาร่วมกันในการพัฒนา ส่งเสริม เพียงหวังให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อการแก้ไขปัญหาของเกษตกร แบบยั่งยืนต่อไป..

ขอเชิญท่านชมบทสัมภาษณ์ของกลุ่มปิ่นโตเกษตรอินทรีย์ หนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อ
The orange is organic กว่าจะเป็นส้มอินทรีย์ภาคีเครือข่ายคลังปัญญา
4 มกราคม 2561

Tags : ปิ่นโต  หนองสามวัง  ปทุมธานี

view