สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การถ่ายทอดภูมิปัญญายุค 4.0

การถ่ายทอดภูมิปัญญายุค 4.0

เมื่อสังคมเปลี่ยนไป รูปแบบการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนตาม การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ หรือที่รู้จักกันในนาม ปราชญ์ชาวบ้าน ก็ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัย พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยี่เข้ามาช่วยในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกขึ้น

ปัจจุบันมี App บนสมาร์ทโฟนให้เลือกใช้มากมาย ที่รู้จักแพร่หลายคือ Line และ facebook โดยเฉพาะเฟสบุ๊กจะเข้าถึงได้กว้างขวางมากกว่าและสามารถถ่ายทอดสดได้ทันที


ลานกิจกรรมบนห้าง เซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่

มีกรณีศึกษาตัวอย่างของ กลุ่มสูงวัยใจอาสา ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง หลักๆ คือชมรมสูงวัยใจอาสา ชมรมบุคคลต้นแบบผู้สูงอายุฯ ของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ชมรมลีลาสวรรค์ของอาจารย์ศีลธรรม ที่อำเภอลำลูกกา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านบ่อทอง ที่ลาดหลุมแก้ว ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของป้านาเห็ด ที่บ้านคลองขวางบน ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานชุมชน ที่บ้านระแหง มหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข อำเภอเมือง ของอาจารย์บรรจง และศูนย์เพาะเห็ดครบวงจรถ้ำกระบอก ของผู้พันแซนเดอร์ ที่สระบุรี  เป็นต้น


การถ่ายทอดภูมิปัญญากลุ่มย่อย โมเดลกังหันชัยพัฒนา

เคยคุยกันว่า น่าจะมีแอพ ที่สามารถใช้ร่วมกันเฉพาะ เพื่อส่งข่าวสาร การทำกิจกรรมกลุ่ม ที่ส่งถึงกันได้ง่ายๆ สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสมาชิกเฉพาะกลุ่มฯ และชุมชนเครือข่าย

จากการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยของภาคีเครือข่ายคลังปัญญาฯ ที่ผ่านมา ได้รับคำแนะนำจากคุณหน่อย Maya Fv ให้ทดลองใช้ C-Site Citizen Reporter Application น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมของชุมชน เพราะสามารถระบุตำแหน่งได้ทันที มีรูปประกอบ และหมายเลขสมาชิกผู้ส่งข่าว 


การรายงานข่าวพลเมือง ผ่านแอพลิเคชั่น C-Site

จากการทดลอง เป็นแอพที่ติดตั้ง ใช้งานง่ายๆ ส่งข่าวสารรูปภาพได้ทันที น่าที่จะตรงกับความต้องการของเครือข่าย ที่ต้องการแยกข่าวสารกิจกรรมออกจากกลุ่มลายน์ และเฟสบุ๊ก จึงแนะนำให้สมาชิกกลุ่มฯ พิจารณานำมาใช้สื่อสาร รายงานข่าว ร่วมกัน ได้ผลคืบหน้าอย่างไร จะนำมาบอกเล่าให้ทราบอีกครั้ง ครับ  

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา
5 ธันวาคม 2560

Tags : Citizen Reporter Application

view