สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชมรมบุคคลต้นแบบ

ชมรมบุคคลต้นแบบ

ประชุมใหญ่ชมรมบุคคลต้นแบบ

การประชุมสามัญประจำปี2560 ของชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงวัยจังหวัดปทุมธานี จัดที่สโมสรกลางของหมู่บ้านฟ้ารังสิต คลอง4 อำเภอบึงยี่โถ

พี่เรวดี แจ้งไพร ประธานชมรมบุคคลต้นแบบฯ (รุ่น1) รับเป็นแม่งาน ร่วมกับ น้องชุติมา ลมเฉย เรขาและคณะกรรมการจัดการประชุม โดยมีพี่บุญเติม เจริญอินทร์ ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต (รุ่น3) จัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวก


บุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คือนักศึกษาอาวุโสที่คัดเลือกจากผู้สูงอายุที่ ผ่านการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและภูมิปัญญาผู้สูงวัย ของแต่ละรุ่น ซึ่งปัจจุบัน มีมาแล้ว 7 รุ่น

บุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงวัย เป็นความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุ ในการนำเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง เป็นการสืบสานภูมิปัญญาด้านต่างๆ ให้สังคมได้ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ


การประชุมสามัญประจำปี จะมีการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละรุ่น เพื่อกำหนดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของกลุ่มฯ อย่างเช่น รุ่น1 ป้านา นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง เป็นแกนนำการประชุม หรือรุ่น3 มี น.อ. บุญส่ง จุ้ยกล่อม เป็นแกนนำประชุมกลุ่มฯ เป็นต้น

อาหารส่วนหนึ่งสมาชิกจัดเตรียมกันมาจากบ้าน คนละอย่างสองอย่าง ได้รับประทานพร้อมหน้ากันนานๆ ครั้ง ทำให้ชีวิตมีความสุข คิดถึงความหลังครั้งที่เรียนร่วมกัน ทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่า น่าจะเจอกันให้มากขึ้น


ขอขอบคุณ ทุกๆ ท่าน ที่พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และภาพแห่งน้ำใจฉันท์พี่น้องในวันนี้ จะเป็นตัวอย่างของสังคมแห่งความสุขและความสามัคคีที่ยั่งยืนของผู้สูงวัย ในยุคปัจจุบัน

พิสุทธิ์ สมประสงค์
นศ. อาวุโส รุ่น5
23 กันยายน 2560

 

Tags : บุคคลต้นแบบ บ้านฟ้าคลอง4 ปทุมธานี

view