สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองทุนใจอาสา2556

กองทุนใจอาสา2556

กองทุนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชึวิตของคนสูงวัย

ปลายปี 2554 หลังน้ำท่วมใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุเล็กๆ ของชุมชนบัณฑิตลำสามแก้ว ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัยในอาคารชุดท้ายโครงการ ด้วยต้องการให้สมาชิกในชุมชนหันมาใส่ใจช่วยเหลือกันจากวิบัติภัย

กลุ่มผู้สูงอายุได้รวมตัวกันทำกิจกรรม “สวนครัวชุมชน” โดยใช้พื้นที่ส่วนกลางระหว่างทาวน์เฮ้าส์ส่วนหน้าและอาคารชุดส่วนท้าย พาเด็กๆ และผู้สูงอายุมาช่วยกันปลูกผัก กล้วยและมะละกอ ไว้กินกันเองในชุมชน

มีผู้ใหญ่ใจดีเข้าร่วมกิจกรรม เปิดห้องเรียนสอนการบ้านและพื้นฐานอาชีพให้เด็กๆ ทำน้ำยาล้านจาน น้ำยาปรับผู้นุ่ม ให้นำไปใช้เองที่บ้าน และจำหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุน

มีการจัดตั้งกลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัยที่อาคารชุด สอนศิลปะ รำออกกำลังกาย ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน หลังทำการบ้านและรดน้ำต้นไม้ในสวนครัว  เด็กๆ สนุกสนาน และดีใจมาก ตอนเก็บผักที่ปลูกไปแจกจ่ายให้ครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชน

รายการลุยไม่รู้โรยอ่านเจอในเว็บไซต์ใจอาสา ที่กลุ่มสูงวัยในชุมชนจัดทำเผยแพร่ ขอเข้ามาถ่ายทำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เพื่อเป็นกำลังใจให้ชุมชนอื่นๆ ซึ่งขณะนั้นบางพื้นที่ยังไม่ฟื้นตัวจากความสูญเสีย

ปี 2556 กลุ่มสูงวัยใจอาสา เป็นแกนนำจัดงานปีใหม่และวันเด็กของชุมชน โดยความร่วมมือของชาวบ้านและทางวัด นำของขวัญและของใส่บาตรมาเป็นรางวัลให้เด็กๆ และชาวบ้านจับฉลากกันเอง ส่วนเงินบริจาคที่ใส่ตู้ หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ 4,120 บาท

http://jairsa.igetweb.com/articles/42336067/กองทุนใจอาสา2556.html

สมาชิกกลุ่มสูงวัยใจอาสาและเยาวชนบ้านคนดี มีความเห็นตรงกันให้นำเงินที่เหลือตั้งเป็น ”กองทุนใจอาสา” ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดนานา อ.ลำลูกกา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสอนอาชีพให้ผู้สูงอายุ และเยาวชน ในชุมชน

รายได้เข้ากองทุนส่วนใหญ่เกิดจากเงินส่วนกลางที่ได้จากการขายงานประดิษฐ์ ค่าวิทยากรออกรายการ และงานอีเว้นท์ที่ได้รับเชิญ เมื่อกองทุนหมดลงกิจกรรมต่างๆ ก็ปิดตัวลงในปี 2557

ปี 2558 ประธานกลุ่มสูงวัยใจอาสา ได้รับเชิญจากสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ให้ไปร่วมกันพัฒนาชมรมผู้สูงอายุและจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง เพื่อให้เป็นชมรมต้นแบบของจังหวัดปทุมธานี กองทุนสูงวัยใจอาสาจึงกลับมาอีกครั้ง และได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ เป็นชมรมสูงวัยใจอาสา ในปัจจุบัน


กลุ่มสูงวัยใจอาสา และผลิตภัณฑ์ชุมชนงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย

ปี 2560  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง และประธานชมรมฯ ประสบความสำเร็จได้รับเลือกเป็นชุมชนดีเด่น ประธานชุมชนดีเด่น และเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเป็น “มหาวิชชาลัยชุมชน” ของจังหวัดปทุมธานี อย่างเป็นทางการเมื่อ 15 กันยายน 2560

กองทุนใจอาสา และชมรมสูงวัยใจอาสา จะกลับมาสานต่อเจตนารมย์ “สูงวัยใจอาสา” ที่อำเภอลำลูกกาอีกครั้ง พร้อมเครือข่ายที่กำลังเดินหน้าตามนโยบายประชารัฐ และ Thailand 4.0

ต้องการสนับสนุน “เรา” ให้ก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปด้วยกัน … ไปได้ไกล
 
ติดต่อชมรมสูงวัยใจอาสา   และ    กลุ่มงานประดิษฐ์สูงวัยใจอาสา
อำเภอลำลูกกา :  พิสุทธิ์ สมประสงค์         โทร. 0894482809
อำเภอลาดหลุมแก้ว :       ผกามาส คิดดี     โทร. 0814486303

อำเภสามโคก :       บุญรุ้ง พันสาย            โทร. 0896860200
อำเภอเมือง :     บรรจง ทองย่น                โทร. 0874514214


พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา
17 กันยายน 2560

Tags : กองทุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  ปทุมธานี

view