สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชมรมผู้สูงวัยใจกึ่งร้อย

ชมรมผู้สูงวัยใจกึ่งร้อย


สูงวัยไม่ใช่ภาระของชุมชน เพราะนี่คือตัวอย่างของชมรมผู้สูงอายุตำบลหน้าไม้ ที่มีคนรุ่นใหม่ใส่ใจเข้าร่วมเป็นกำลังเสริม ทำให้วันนี้ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหน้าไม้ ได้รับการสนับสนุนจากนายกหนุ่ม ชูชาติ คำโถ เข้ามาประสานงานกับแกนนำคนเก่ง นางลำดวน โตชมบุญ สร้างความเข้มแข็ง จนสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าบันทึกกิจกรรม นำออกเผยแพร่เป็นตัวอย่าง สร้างกำลังใจให้ผู้สูงวัยทั่วประเทศ

  • จุดเด่นของ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหน้าไม้คืออะไรครับ

น่าจะเป็นความพร้อมใจของสมาชิกในชุมชน ที่เข้ามาช่วยกันสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกาย ร่วมกับผู้สูงอายุมั๊งคะ

  • ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง

พวกเราแม้อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ผู้สูงอายุ แต่พร้อมเป็นกำลังเสริม ทั้งร่วมทำกิจกรรม และนำสมุนไพรที่แต่ละบ้านมี มาบริการสปาเท้าให้ฟรี

  • งบประมาณสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากไหนครับ

จาก สป.สช. ที่ทาง อบต. จัดสรรให้ตามคำขอ และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยอย่างสม่ำเสมอ

  • งานวันนี้ใครเป็นผู้ประสานงาน ครับ

ป้านาค่ะ ท่านเป็นประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ของจังหวัดปทุมธานี และเป็นกรรมการกิจกรรมการผู้สูงอายุ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งพวกเราร่วมกิจกรรมกับท่านมาตลอด

  • เสร็จจากนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรต่อครับ

คงจะไปร่วมต้อนรับกลุ่มภูมิปัญญาของ ทม. คูคต ที่มาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านคลองขวางบน ซึ่งเราเป็นเครือข่ายกัน

  • อยากประชาสัมพันธ์ของดีชุมชนตำบลหน้าไม้ และลาดหลุมแก้ว ให้คนอื่นๆ รับทราบบ้างครับ

อยากฝากถึงเพื่อนๆ ทั้งในชุมชน และชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ ขอให้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ และของดีของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร หรือการแปรรูป ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพในชุมชนของเรา เน้นคุณภาพและอนุรักษ์ภูมิปัญญา ให้เป็นต้นแบบเหมือนอย่างกลุ่มออมหรัพย์ป้านาใจอาสา ธนพร โพธิ์มั่น เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนแล้ว ยังเปิดกว้างสร้างเครือข่าย ทำให้เป็นที่ยอมรับของทุกๆ ฝ่าย

สุดท้ายขอขอบคุณ ป้านาสูงวัย นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง ที่ให้การสนับสนุนพวกเรา และทางสถานีไทยพีบีเอส ที่มาถ่ายทอดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลหน้าไม้ ในวันนี้ด้วยคะ

นางลำดวน โตชมบุญ
ชมรมผู้สูงอายุตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
18 สิงหาคม 2560

Tags : ลำดวน  หน้าไม้  ใจอาสา

view