สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสา

เว็บเพจศูนย์ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของสมาชิกเครือข่าย พร้อมดำเนินการในการรวบรวมข้อมูล นำมาจัดระบบตามความพร้อมของแต่ละชุมชน

ตัวอย่างสมาชิกเครือข่าย “กลุ่มงานประดิษฐ์สูงวัยใจอาสา” ของชุมชนลำลูกกา ซึ่งมีกำนันลมูล ป่าตุ้ม เป็นประธาน ผลิตภัณฑ์ที่ทำชื่อเสียง และเป็นสินค้า Otop คือเก้าอี้มหัศจรรย์ เป็นแป้นยืนบริหารสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีผู้นำไปผลิตขายทางอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ “ภูมิปัญญาต้นแบบ” ที่ลุงแสวงได้ตั้งปณิธานไว้ให้สานต่อและเข้าถึงผู้สูงอายุให้มาก เพราะได้ทดลองกับตัวเองและทีมงานแล้วว่าได้ผลจริง ซึ่งหนึ่งในผู้บุกเบิกคือ กำนันลมูล ป่าตุ้ม จึงได้สานต่อมาจนถึงปัจจุบัน

และเพื่อให้ “เก้าอี้มหัศจรรย์” ได้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ปรับปรุงรูปแบบ ขนาดและความสะดวกสบายในการใช้งานเพิ่มขึ้น ได้เชิญ ครูพิสุทธิ์ สมประสงค์ เข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มงานประดิษฐ์สูงวัยใจอาสา ออกแบบพัฒนาให้สามารถใช้งานได้เอนกประสงค์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ใจอาสา และเข้าเป็นเครือข่าย “ผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสา”

สมาชิกเครือข่ายสามารถติดต่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนเข้าร่วมได้ โดยติดต่อกับผู้จัดการศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบ คุณแจ้ว ผกามาส คิดดี โทร. 081 448 6303

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ทางเว็บไซต์ใจอาสา www.jairsa.com  และกลุ่มลายน์ @ Line : ศูนย์ภูมิปัญญาต้นแบบ และ สูงวัยใจอาสา ค่ะ


ผกามาส คิดดี
ผู้จัดการศูนย์ฯ
28 มิถุนายน 2560

 

Tags : ศูนย์ภูมิปัญญา  กำนันลมูล ป่าตุ้ม

view