สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน

ชาวชุมชนบ้านเหนือ ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สีบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน และทอดผ้าป่าสามัคคี อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชุมชน ลูกหลานชาวบ้าน สามัคคีรักใคร่ปองดองกันฉันท์พี่น้อง จัดเป็นประจำที่ลานนายคล้อย รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อชุมชนของเรา


ประเพณีทำบุญกลางบ้าน เป็นการทำบุญตลอดจนบูชาและอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวร เพื่อขอความคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ขับไล่สิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่ผ่านมาให้หมดสิ้นไปด้วยการสะเดาะเคราะห์ และขอให้ฝนตกตามฤดูกาล อันจะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์

ความสำคัญ

สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ให้มีความรักสามัคคี ไต่ถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน มีปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

พิธีกรรม

กระทำพิธีประมาณกลางเดือน ๓ (เดือนกุมภาพันธ์)โดยให้ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือชาวบ้านกำหนดวันทำบุญโดยถือเอาวันสะดวกและวันว่าง ใช้สถานที่ที่เป็นที่ว่าง กลางหมู่บ้าน พิธีกรรมจะเริ่มเมื่อสวดมนต์เย็นในบริเวณพิธี พระสงฆ์ประมาณ ๙ รูป หรือมากกว่าจะมาสวดมนต์เย็น หลังจากนั้นจะมีการละเล่นในหมู่บ้าน

ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นมีการสวดมนต์ทำบุญเลี้ยงพระ ชาวบ้านจะนำอาหารมาถวายพระและจะแบ่งอาหารใส่กระทงใบตอง วางลงบนกระทงกาบกล้วยรูปสี่เหลี่ยม และใช้กาบกล้วยตัดเป็นรูปคน หรือใช้ดินเหนียวปั้นวางลงในกระทงจุดธูปดอกเดียวปักลงในกระทง และนำไปวางไว้ที่ทิศตะวันตก เมื่อพระฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยจะนำน้ำมารูปละ ๑ แก้ว ยืนเป็นวงกลมแล้วสวดมนต์กรวดน้ำราดลงไปในกระทง บางแห่งอุทิศให้คนอยู่บางแห่งอุทิศให้คนตาย เสร็จแล้วจะนำกระทงไปวางทิ้งบริเวณพื้นที่ทางสามแพร่ง หลังจากเสร็จพิธีชาวบ้านจึงร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ไต่ถามความเป็นอยู่ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน หรืออาจจะมีการละเล่นต่างๆ ก็ได้

ที่มา : http://www.prapayneethai.com

ขุนทีวี บ้านกระแชง
ชมรมสูงวัยใจอาสา รายงาน
27 กุมภาพันธ์ 2560

Tags : ทำบุญกลางบ้าน  บ้านเหนือ หมู่4  ขุนทวี

view