สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สานต่อที่พ่อทำ

สานต่อที่พ่อทำ

เมื่อตอนพระชนมายุ 18 ชันษา ในหลวง ร.9 ของเราได้ทรงใช้ไม้ต่อเรือรบศรีอยุธยาจำลองขนาดย่อส่วนซึ่งออกมาสวยงามและเป็นที่ภาคภูมิพระทัยมาก ต่อมาสมเด็จย่าทรงขอเรือลำนี้พร้อมทั้งเรือบินจำลองอีกลำไปประมูลเพื่อนำเงินไปช่วยการกุศล โดยได้มีการตกลงกันว่าในหลวงจะได้ส่วนแบ่งจากการประมูลครั้งนี้ 10% ด้วย ในหลวงทรงมีรับสั่งถึงตอนนั้นว่า เนื่องจากเป็นของที่รักมาก พระทัยจึงวูบไปหมดและเสียใจอย่างที่สุดเพราะเป็นฝีมือที่ทำมาด้วยความยากลำบาก แต่สุดท้ายก็ทรงให้เรือไป เรือลำนี้ถูกประมูลไปในราคา 20,000 บาท เงินที่ได้ถูกเอาไปสมทบทุนโครงการต่อต้านวัณโรค และส่วนแบ่งที่ทรงได้ ก็ทรงนำไปซื้อกล้องถ่ายรูปซึ่งถือเป็นกล้องตัวแรกที่ซื้อด้วยเงินของพระองค์เอง เป็นอันว่าเงินทั้งหมดได้ถูกนำไปใช้ตามจุดประสงค์

แต่แล้วก็เป็นที่น่าประหลาดใจและยินดีอย่างยิ่งว่าเมื่อเวลาผ่านไป จนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 ชันษา 5 ธันวาคม 2534 ผู้ที่ประมูลเรือลำนั้นไปได้นำเรือกลับมาถวายคืน เหตุการณ์นี้จึงเป็นที่มาของรับสั่งที่ว่า Our Loss is Our Gain หรือการขาดทุนคือกำไร เพราะถึงจะทรงเสียเรือไปตอนแรก แต่สุดท้ายแล้วเรือก็กลับมาหาท่าน เงินที่ได้จากการประมูลเมื่อนานมาแล้วนั้นก็ได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วและท่านเองก็ยังได้ส่วนแบ่งจากเงินไปซื้อกล้องด้วย

เรื่องเล่าของในหลวงเรื่องนี้คงทำให้เรามองการเสียสละหรือการขาดทุนในมุมมองใหม่ๆและเต็มใจที่จะขาดทุนเพื่อคนอื่นหรือส่วนรวมมากขึ้น เพราะในที่สุดแล้วผลดีจะส่งต่อถึงผู้อื่นและตัวเราเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ

 

ติดตามอ่านเรื่องราวดีดี ที่พ่อทรงเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่ปลูกฝังให้ลูกๆ อย่างพวกเราได้ อยู่เย็น เป็นสุข ถ้วนหน้าอีกมาก ในสานต่อที่พ่อทำ

https://www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy/

Tags : สานต่อเพื่อพ่อ  สูงวัยใจอาสา

view