สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชุมชนใจอาสา

ชุมชนใจอาสา


ประเทศไทย 4.0 กับความหวังของการก้าวสู่ยุคสมัย “สูงวัยสูงค่า” พวกเราชาว Gen O(ld) จึงต้องเตรียมพร้อม ก้าวตามยุคสมัย เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิตอล

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ถึง 2555 ได้กระตุ้นให้ผู้สูงอายุก้าวออกมาเป็นแนวร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนที่ตนเองอาศัยเพิ่มมากขึ้น  และมีจำนวนมากเป็นแกนนำอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

เว็บไซต์ใจอาสา แจ้งเกิดจากวิกฤตการณ์ในครั้งนั้น และเป็นสื่อกลางนำเสนอบุคคลตัวอย่าง ที่เป็นต้นแบบของ “สูงวัยใจอาสา” และกิจกรรมเพื่อสังคมของท่านเหล่านั้นมาโดยตลอด ปัจจุบันมีเครือข่ายกลุ่มสูงวัยใจอาสา กระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง

ชุมชนใจอาสา เป็นอีกก้าวหนึ่งของความตั้งใจ ที่เครือข่ายสูงวัยใจอาสา ขอให้ “ใจอาสา” เป็นสื่อกลางนำเสนอ “ชุมชนตัวอย่าง” ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้าวข้ามปัญหา พาชุมชนไปสู่ความสำเร็จ

กิจกรรม โครงการ และการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบ จะเป็นตัวอย่างให้เกิดการเรียนรู้ แนวทาง และการแก้ปัญหา อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และชุมชนอื่นๆ

เพราะการได้มาของความสำเร็จ ไม่ได้เกิดจากการสร้างภาพ และประชาสัมพันธ์ แต่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ และได้ลงมือทำจริง จนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและเครือข่าย

ชมรมสูงวัยใจอาสา
13 มกราคม 2560

 

Tags : ใจอาสา วัดไก่เตี้ย ชมบุญ บัวหลวง

view