สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

น้อมใจทำดีถวายพ่อ

น้อมใจทำดีถวายพ่อ

อาชีวะน้อมใจทำดีถวายพ่อ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09 น. ที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานจัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำผู้แทนนักศึกษาอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ปฏิญาณตนทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในขณะเดียวกันสถานศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน  914 แห่งจำนวน 999,999 คน ทั่วประเทศได้ร่วมปฏิญาณตนในเวลาเดียวกันด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในระหว่างการเปิดกิจกรรมช่วงหนึ่งว่า
กิจกรรมการปฏิญาณตนอาชีวะสมานฉันท์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเชิญชวนเด็กอาชีวะร่วมใจทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยร่วมกันปฏิญาณตนว่า ต่อไปจะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เนื่องจากเด็กอาชีวะทุกคนเป็นคนไทยที่รักในหลวง และอยากทำความดีถวายพระองค์ท่าน ซึ่งนอกจากจะปฏิญาณตนแล้ว จะร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มีความสุข มีความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์  เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้ ชาวอาชีวศึกษาด้วย โดยได้มอบหมายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำความรู้ ความสามารถเชิงช่างและสาขาวิชาชีพของนักศึกษาในแต่ละสาขาออกปฏิบัติงานจริงในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสาเพื่อสังคม ออกพื้นที่ให้บริการชุมชนในรูปแบบ Fix it center หรือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์  เครื่องจักรกลทางการเกษตร  ให้บริการย้อมผ้า  ทำริบบิ้น และเครื่องทองน้อยแจก ให้บริการตัดผมฟรี เดินสายไฟฟ้า ทาสีให้วัด หรือสถานที่ ๆ เป็นจุดศูนย์รวมต่าง ๆ ดูแลด้านการเกษตร แจกกล้าไม้ ทำอีเอ็ม และปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร   และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวให้โอวาทนักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ เพื่อให้ดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์ หลังจากเสร็จพิธี ได้นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาอาชีวะด้วย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.

Tags : สูงวัยใจอาสา บ้านกระแชง  ทำดีถวายพ่อ

view