สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการพัฒนาสุขภาพ

โครงการพัฒนาสุขภาพ

 

โครงการพัฒนาสุขภาพด้านออกกำลังกาย ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นำโดย ป้าเฉลียว อินแย้ม ประธานชมรมคนขยัน ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว สมาชิกยังเหนียวแน่น น่าชื่นชมมากๆ

เว็บมาสเตอร์ ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน เห็นความสามัคคี พร้อมเพียงกันแล้วต้องยกนิ้วให้ สูงวัยใจเกินร้อยอย่างนี้ต้องแชร์ครับ

 

ต้องขอขอบคุณ อบต. คลองสาม และ สปสช. ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย ให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่แจ่มใสและร่าเริง ได้พบปะเจอะเจอกับคนวัยเดียวกัน และได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ทุกเดือน

สปสช.  ให้ความสำคัญกับชมรมผู้สูงอายุทุกชมรม จึงจัดงบประมาณหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนชมรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย  ชมรมใดที่สนใจสามารถติดต่อเขียนแบบขอโครงการได้ด้วยตนเอง หรือ ผ่าน รพ.สต. ในชุมชน

งบประมาณของรัฐ จัดให้เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจของผู้สูงอายุโดยตรง สงสัยอะไรลองโทรปรึกษา ป้าเฉลียว ก็ได้ ยินดีให้คำแนะนำด้วยความเป็นกันเอง

ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ไม่เป็นภาระลูกหลาน อาสาทำงานเพื่อชุมชน เพราะพวกเราคือ สูงวัยใจอาสา แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ครับ


กลุ่มสูงวัยใจอาสา
รายงานจากชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองสาม
18 กันยนยน 2559

Tags : ป้าเฉลียว อินแย้ม ชมรมผู้สูงอายุ คลองสาม

view