สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปราญช์ชุมชน

ปราญช์ชุมชน

ปราญช์ของชุมชน บุคคลตัวอย่างที่น่าชื่นชม

สำนักงานพัฒนาจังหวัดปทุมธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ยกย่องบุคคลที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 ท่าน ให้เป็นปราญช์ของชุมชน ได้แก่ ครูบรรจง ทองย่น ผู้อำนวยการบ้านธรรมชาติบำบัด ที่ได้อุทิศที่ดินและทุนทรัพย์ปลูกบ้านประหยัดพลังงาน ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา การดูแลรักษาสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัด และการพยากรณ์สุขภาพด้วยลูกดิ่งเพ็นดูลั่ม โดยไม่คิดเงิน

ท่านที่สอง ครูละเอียด โอผล ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสมาชิกสภาตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว เกษตรกรดีเด่นเพาะชำ และจำหน่ายมะนาว 9 มะ ของจังหวัดปทุมธานี

ทั้งสองท่านเป็นสมาชิกกลุ่มสูงวัยใจอาสา เป็นจิตอาสาต้นแบบ ที่อุทิศตนเพื่อชุมชนมานาน แบบอย่างที่ดีของสังคมในปัจจุบัน

ส่วนท่านที่สาม คือครูทองคำ กิมอูน  บ้านเลขที่ 16 หมู่4  ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี  ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำแหจับปลา

 


แฉล้ม ยอดหาญ
เลขานุการกลุ่มสูงวัยใจอาสา
รายงาน จากเว็บไซต์ สพจ. ปทุมธานี

Tags : ปราญช์ชุมชน  สพจ.ปทุมธานี  กลุ่มสูงวัยใจอาสา

view