สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กว่าจะเป็นบ้านสานสุข

กว่าจะเป็นบ้านสานสุข

ย้อนหลังความเป็นมาของจิตอาสากับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง จากการมาเยี่ยมของน้องๆ รายการ “คนไทยหัวใจไม่ท้อ”

หมอทิน นางประทิน ใจเกื้อ เล่าให้น้องๆ ฟังว่า ก่อนย้ายมาประจำที่ รพ.สต. ตำบลบ้านกระแชง เคยทำงานร่วมกับแกนนำชุมชนที่ตำบลบางขะแยงมาก่อน “หลายคนบอกว่าไม่น่าจะจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุได้ แต่พวกเราและจิตอาสาในชุมชนกลับมุมานะ ช่วยกันจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ขึ้นจนได้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว”

ในจำนวนจิตอาสา ที่เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ มี ครูบรรจง ทองย่น นี่แหละ ที่ออกสำรวจ เยี่ยมผู้สูงอายุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อจัดทำทะเบียน ผู้สูงอายุทั้ง 4 หมู่ ของตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี

ครูบรรจง ทองย่น ต้องฝ่าแรงต้านด้วยการคิดบวก ทำงานอย่างเงียบๆ จนได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง และช่วยกันจัดทำโครงการขอความสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง โดยใช้บ้านตัวเองเป็นที่ตั้งชมรม จัดประชุม และทำกิจกรรม

นั่นคือที่มาของอาคารแปดเหลี่ยมประหยัดพลังงาน บ้านธรรมชาติบำบัด ที่ใช้ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ทำสมาธิ ของชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง ในช่วงแรกๆ

“เราต้องจัดรถ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุที่มาร่วมสวดมนต์ทุกสัปดาห์ เพราะแต่ละบ้านอยู่ไกลกัน ไปมาไม่สะดวก ไม่มีรถโดยสารในชุมชน ช่วงหลังสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงได้ย้ายไปทำกิจกรรมสวดมนต์ ที่ รพ.สต. ตำบลบ้านกระแชง แทน”

แต่ด้วยข้อจำกัดของ รพ.สต. ไม่สามารถรองรับกิจกรรมของชมรมได้ทั้งหมด จึงได้ปรึกษาหาสถานที่เหมาะสมกันใหม่ที่ไม่ใช่อาคารของ วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ ในที่สุดครูบรรจง ก็ตกลงใจนำเงินสะสมของตัวเอง มาสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อชุมชนเป็นหลังที่สอง รวมทั้งหมดแล้วกว่า 2 ล้าน 5 แสนบาท

และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ครูบรรจง จึงได้ตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โดยปรึกษาเพื่อนๆ ในกลุ่มสูงวัยใจอาสา ให้มาช่วยกันตั้งเป็นมหาวิชชาลัยชุมชนเล็กๆ ตามแนวพระราชดำริ อย่างมหาวิชชาลัยปูทะเล ในพระมหาชนก

มหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชงสานสุข มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในชุมชน และเครือข่ายของชมรมสูงวัยใจอาสา มาถ่ายทอดให้สมาชิก ชาวบ้าน และลูกหลาน ได้นำไปต่อยอด นำไปเป็นแนวทางลดรายจ่าย เสริมรายได้ ของครอบครัว

ภูมิปัญญาต้นแบบส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์ตรงของผู้สูงอายุ ที่ควรได้รับการถ่ายทอด ส่งต่อ และจัดทำเป็นหลักสูตร เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจทั้งในสถานที่ และทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์สูงวัยใจอาสา www.jairsa.com

กลุ่มสูงวัยใจอาสาและบ้านธรรมชาติบำบัดมุ่งหวังให้ ผู้สูงอายุหันมาดูแล เอาใจใส่สุขภาพตนเอง ด้วยวิธีธรรมชาติ ใช้อาหารเป็นยา ใช้การบริหารร่างกาย และการหาความสุขจากงานอดิเรกที่ทำได้ง่ายๆ ภายในบ้าน และได้ออกมาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ผู้สูงวัยด้วยกัน เป็นประจำทุกเดือน

เพราะเราคิดว่า ผู้สูงวัย ไม่ใช่ภาระของลูกหลาน แต่ผู้สูงวัยคือบุคคลที่ทรงภูมิปัญญา สามารถทำประโยชน์ร่วมกับชุมชน และยืนด้วยตัวเองได้ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

เชิญมาเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง และกลุ่มสูงวัยใจอาสา ได้ที่ บ้านธรรมชาติบำบัด ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี นะครับ

เรามีกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน มีการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ เช่น รำวงย้อนยุค มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากสมาชิกกลุ่มสูงวัยใจอาสา และจัดแสดงผลงานของสมาชิกหมุนเวียน เช่น งานศิลปะจากไม้ไอติม งานประดิษฐ์พวงมะโหตร งานประดิษฐ์ธงตะขาบ เป็นต้น

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
พิสุทธิ์ สมประสงค์ รายงาน
18 เมษายน 2559

Tags : บ้านสานสุข  หมอประทิน  ครูทองย่น

view