สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บ้านแห่งมิตรภาพ

บ้านแห่งมิตรภาพ

บ้านธรรมชาติบำบัด บ้านแห่งมิตรภาพ ต้อนรับเพื่อนๆ ผู้สูงวัยที่มาเยี่ยมด้วยไมตรีจิต จึงมีผู้มาเยี่ยมเยือนสม่ำเสมอ วันนี้เป็นเพื่อนๆ คณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุตำบลสามพราน โดยนายก อบต. บุญชาติ พุ่มเจริญ แวะมาเยี่ยมเยือน ชาวบ้านกระแชงดีใจเหมือนได้เจอญาติ

บ้านกระแชงเป็นชุมชนมอญ มีชื่อเสียงด้านการทำหลังคาคุมเรือ คล้ายประทุน ที่เรียกว่ากระแชง ตั้งแต่โบราณ เป็นชุมชนเล็กที่สุดของอำเภอเมืองปทุมธานี มี 4 หมู่  เพียง 4,000 กว่าครัวเรือน และยังคงรักษาประเพณี ความเป็นอยู่ ที่น่าชื่นชม คือชาวบ้านผู้หญิงจะแต่งกายแบบชาวมอญ ออกมาต้อนรับผู้มาเยือน

ต้องขอขอบคุณ ครูบรรจง ทองย่น ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ผู้อุทิศตนเป็นจิตอาสา เสียสละทุนทรัพย์สร้างอาคารประหยัดพลังงานบ้านธรรมชาติบำบัด และหอประชุมใหญ่ ”มหาวิชชาลัยของชุมชน” เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และรับรองคณะศึกษาดูงานในวันนี้

ขอขอบคุณแม่งาน ซึ่งมีหมอประทิน และผู้ใหญ่ดำ พร้อมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน และสมาชิกผู้สูงอายุทุกท่าน ที่ช่วยจัดงาน และให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน

วันนี้ท่านนายกวินัย เนตรพระฤทธิ์ ติดงานที่จังหวัดมาต้อนรับด้วยตัวเองไม่ได้ จึงส่งภรรยาท่านนายก มาเป็นตัวแทน และท่านปลัด คเญศ กลิ่นสุคนธ์ เป็นประธานต้อนรับ 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง ปิดงานต้อนรับด้วยรำวงย้อนยุค และเชิญสมาชิกคณะศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลสามพราน ทั้งหมด 99 ท่าน ออกมาร่วมรำวงออกกำลังกายด้วยกัน ก่อนเดินทางกลับ

ขอให้เพื่อนๆ คณะศึกษาดูงานจากตำบลสามพราน เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ มีโอกาสผ่านมา แวะทักทาย พักดื่มน้ำ พวกเรายินดีต้อนรับเสมอ

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
26 พฤษภาคม 2559

Tags : ศึกษาดูงาน  บ้านธรรมชาติบำบัด  บ้านกระแชง

view