สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สูงวัยเข้าใจ Trend

สูงวัยเข้าใจ Trend

ยุคสมัยเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยน การก้าวตามสมัยจะทำให้ผู้สูงวัยเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัว และเข้าใจพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะลูกหลาน เพื่อความสบายใจของทุกคนในครอบครัว

สิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงล้วนมีที่มา และที่ไป ถ้าเราเข้าใจ และก้าวทัน จะทำให้เราอยู่ร่วมกับ คนรุ่นใหม่ ได้อย่างไม่ขัดเคือง เพราะเข้าใจจะได้เป็นที่รักของลูกหลานไปนานๆ

ลองทำความเข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ในปี 2558 ที่มีการทำวิจัยด้านการตลาดของบริษัท เอ็นไวโลเซล (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ปี2558 จะทำให้เข้าใจความเชื่อมโยงของอิทธิพล ค่านิยม และพฤติกรรมต่างๆ ผ่านการวิจัยนี้ น่าสนใจมากๆ เราจะได้เป็นสูงวัย สูงคุณค่า ในสายตาของเยาวชน

Trend พฤติกรรมผู้บริโภค ปี58

 เทรนด์ ผู้บริโภค ปี 2558 มี 8 อย่าง คือ

  1. รวยลัด
  2. งามภายนอก
  3. มาตรฐานสูง
  4. ความจริงใจ
  5. Multifunction
  6. ช่วยเหลือตัวเอง
  7. ไม่ผูกมัด
  8. วัฒนธรรมเดียวกัน

รายละเอียดคลิกดูจากคลิปด้านล่างครับ

Tags : ผู้สูงวัย  ผู้บริโภคมTrend 58

view