สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อ่านเป็นครู

อ่านเป็นครู


 

อ่านเป็นครู ดูเขา เอามาปรับใช้

 • มองตัวเองใหม่ กล้าที่ก้าวออกไปสู่ที่ใหญ่ขึ้น เป็นประโยชน์กับผู้คนมากขึ้น และได้รับความชื่นชมจากสังคมมากขึ้น
 • อย่าจมอยู่กับความคิดเก่าๆ ทำแบบเดิมๆ แล้วหวังจะให้ได้อะไรที่มากกว่า นั่นคงไม่ใช่
 • กล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ตามความคิด ความสามารถ และมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด โดยไม่ยึดติดกับผลงานใดผลงานหนึ่ง

คิดนอกกรอบ

 • คนเราถูกตีกรอบความคิดให้ติดอยู่กับสิ่งต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้โดยคนอื่น ด้วยวิธีการ แนวทาง หรือข้อปฏิบัติ ผ่านการวิเคราะห์ และสรุปไว้แล้ว
 • คิดในกรอบ แต่นอกแนวเดิมๆ ตั้งข้อสงสัย และคิดหาวิธีอื่นๆ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง
 • ตั้งคำถามใหม่ๆ ให้กับตัวเอง คำถามเดิมๆ ก็จะได้คำตอบเหมือนเดิม
 • ถ้าขายไม่เก่ง ให้ร้านพูดแทนเรา จัด display ให้สวย ดึงดูดลูกค้า มองตลาดให้ออก หาลูกค้าให้เจอ

จากสมุดบันทึก

 • ยกระดับตัวเองสู่ความเป็นเลิศ
  • อยู่ในสังคมที่ดี
  • สังคมที่ดีสำหรับเรา
  • สังคมที่มีการศึกษา
  • สังคมที่มีสัมมาชีพ
  • สังคมที่มีจิตอาสา
  • สังคมแห่งภูมิปัญญา
  • เอาความ “เป็นเรา” ออกไป เอาความ ”ใส่ใจ” มาแทนที่
  • ความเป็นเรา คือ “ปม” ที่แบ่งหรือกั้นเราออกจาก ”สังคม” ทำให้รู้สึกต่ำต้อยกว่าคนอื่น
  • ความใส่ใจ คือ “คลายปม” ที่เกิด ที่มี ออกจากความคิด ออกจากกรอบ
  • “แทนที่”  คือ ทิ้งความคิดเดิมๆ แล้วเริ่มต้นค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ถูกกับอุปนิสัย มีความชอบเป็นทุนเดิม มีความรัก ทำแล้วรู้สึกมีความสุข ทำได้ทั้งวัน ไม่รู้สึกเบื่อ
  • ทำตัวให้เป็นน้ำพร่องแก้ว พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาแทนที่
  • สร้างตัวตนใหม่ให้เกิดขึ้นในตัวเอง
  • คิด พูด ทำ เพื่อสังคมที่ดี
  • สร้างแนวทาง และ “ที่ยืน” ในสังคม
  • บ่มเพาะการให้มากกว่าการรับ ให้ติดเป็นนิสัย
  • เป็นจิตอาสา ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของตัวเราและสังคม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
http://www.jairsa.com/articles/42122032/คิดใหญ่ให้สร้างสรรค์.html

Tags : อ่านเป็นครู  ดูเขาทำ  คุณภาพชึวืต

view