สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เครือข่ายผู้สูงวัย 30958

เครือข่ายผู้สูงวัย 30958

ชุมชนบ้านกระแชง เป็นชุมชนขนาดเล็ก มี 981 ครัวเรือน มีประชากรเพียง 3,412 คน มีนายวินัย เนตรพระฤทธิ์ เป็นนายกเทศมนตรี แต่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีของภาคประชาชน และได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ทำให้วันนี้บ้านกระแชงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะบ้านธรรมชาติบำบัด อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานของประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ครูบรรจง ทองย่น

วันนี้กลุ่มอาสาพัฒนาบ้านกระแชง ที่ประกอบด้วย ทีมสาธารณสุข ของนางประทิน ใจเกื้อ เป็นประธาน  มีนางพิมพ์พนิตา นวลขำ เป็นแม่งาน พร้อมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง และกลุ่มสูงวัยใจอาสา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ต้อนรับชมรมผู้สูงอายุไทยธานีตะวันออก ของเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง นำทีมโดยอดีตรองนายกเทศมนตรี  นายสละ จิ๋วกร่าง พาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ร่วมร้อยชีวิต มาเยี่ยมชมกิจการสาธารณสุข และชมรมผู้สูงอายุ

ท่านนายกเทศมนตรี ในฐานะเจ้าบ้าน ออกมาให้การต้อนรับด้วยความปิติ ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะรู้จักสนิทสนมกันดี ต่างทักทายและโอบกอดกัน เป็นที่น่าชื่นชม เราอยากเห็นภาพเหล่านี้กระจายออกไปในทุกๆ ชุมชน เพราะสังคมผู้สูงวัยเป็นสังคมแห่งเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี

งานนี้ท่านนายกเทศมนตรี ได้กล่าวขอบคุณ  พร้อมแนะนำศรีภรรยานางสมทรง เนตรพระฤทธิ์ ฐานะประธานหมู่ 3 พร้อมประธานหมู่ 1 นายสมพงษ์ เพชรพลอย ประธานหมู่ 2 นางหรรษา จั่นเพชร และประธานหมู่ 4 นางอุดม ประสพผล

เป็นความพร้อมใจกันของทุกคนในชุมชน ได้นำขนม อาหาร และเครื่องดื่มมาให้การรับรองโดยเฉพาะขนมหวานแบบไทยๆ ของป้ามาลี เอี่ยมสะอาด และก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณของป้าจรุณ สนจิตร์ อร่อยสมคำร่ำลือ

สุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และภรรยา รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน และชาวบ้านชุมชนบ้านกระแชง ที่ร่วมใจกันให้การต้อนรับชมรมผู้สูงอายุไทยธานีตะวันออก อย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมอย่างดียิ่ง

สังคมไทย เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ การได้เกาะเกี่ยวกันของกลุ่มผู้สูงอายุ และการประสานความร่วมมือกันในลักษณะเครือข่าย เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งดี เพราะผู้สูงอายุ เป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ และเป็นต้นแบบของความดีงามให้แก่ชุมชน และสังคมโดยรวม 

พิสุทธิ์ สมประสงค์
กลุ่มสูงวัยใจอาสา
10 ตุลาคม 2558

 

Tags : รพ.สต. บ้านกระแชง  ประทิน ใจเกื้อ

view