สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ก้าวไปด้วยกัน ไปได้ไกล

ก้าวไปด้วยกัน ไปได้ไกล

 

หลังเปิดตัวกลุ่มสูงวัยใจอาสา ของแกนนำกลุ่มอำเภอทั้ง 7 ของจังหวัดปทุมธานี ไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่บ้านธรรมชาติบำบัด สมาชิกกลุ่มฯ ก็เดินหน้าจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 2 ที่หมู่บ้านเมืองประชา อำเภอเมือง โดยมีคุณหยี ทศวัน วชิรา แกนนำกลุ่มอำเภอเมืองเป็นเจ้าภาพ

ในที่ประชุมได้นำเอาโครงการของกลุ่มลาดหลุ่มแก้ว ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้พลังงานชุมชนของกลุ่มฯ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ได้ข้อสรุปดังนี้

ฐานลาดหลุ่มแก้ว เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนที่ตำบลระแหง ร.ต.ต.แทน ดีจิตต์ เป็นประธานกลุ่ม มีจุดเด่นเรื่องการอนุรักษ์การเลี้ยงดอกบัวสวยงาม การผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำฝักข้าว และกลุ่มคนเอาถ่านของกรมพลังงานจังหวัดปทุมธานี

 

  • กำลังทำโครงการผลิตถ่านไร้ควัน และน้ำส้มควันไม้ ออกจำหน่าย ต้องการตลาดรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจำหน่ายต่อ
  • เพื่อหารายได้มาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เดิม ให้เป็นฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชน และแหล่งเพาะพันธุ์บัวสวยงามให้ได้รับความนิยมอีกครั้ง
  • มีแผนการปรับปรุงพื้นที่โครงการ เป็นศูนย์เพาะชำ และจำหน่ายพันธ์ไม้หายาก ของสมาชิกในกลุ่มที่เข้าร่วมเครือข่าย

สรุปผลการประชุม 28 กันยายน 2558

  1. ทางกลุ่มเมืองประชารับติดต่อหาแหล่งผลิตถุงพลาสติกบรรจุถ่าน และรับถ่านบรรจุถุง และน้ำส้มควันไม้มาจำหน่าย เพราะในชุมชนมีตลาดนัดทุกสัปดาห์
  2. ทางกลุ่มสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมคลังปัญญาจังหวัดปทุมธานี และใช้เสื้อของกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพฯ เป็นเสื้อทีมของกลุ่มฯ
  3. เชิญสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ต้อนรับชมรมผู้สูงอายุไทยธานีตะวันออก เทศบาลเมืองท่าโขลง ที่จะมาเยี่ยมกิจกรรมของกลุ่มฯ จำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 30 กันยายน 2558
  4. กิจกรรมประชุมสัญจรครั้งต่อไป จะไปที่ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะชุมชน ของคุณบุญรุ้ง พันธ์สาย แกนนำกลุ่มอำเภอสามโคก
  5. เยี่ยมสำนักงานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาปทุมธานี และประชุมการจัดทำธนาคารขยะชุมชน ภายในวัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง เป็นโครงการตัวอย่างของป้านา ประธานที่ปรึกษากลุ่มสูงวัยใจอาสา

กิจกรรมของกลุ่มสูงวัยใจอาสา เป็นกิจกรรมจิตอาสา ของ นศ. อาวุโส หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี รุ่น 5/2558

 

เริ่มรวมตัวและทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ตอนร่วมหลักสูตรฯ โดยมีแกนนำกลุ่มก่อตั้งจากอำเภอต่างๆ 5 คน คือ คุณพิสุทธิ์ สมประสงค์ กลุ่มลำลูกกา, คุณบรรจง ทองย่น เจ้าของบ้านธรรมชาติบำบัด, คุณบุญรุ้ง พันธ์สาย กลุ่มสามโคก, ร.ต.ต. แทน ดีจิตต์ กลุ่มลาดหลุมแก้ว, และคุณทศวัน วชิรา กลุ่มเมืองประชา

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม รวมกันเป็นเครือข่ายสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน ในลักษณะประสานประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง โดยนำเอาสโลแกนของหลักสูตรฯ มาเป็นเป้าหมาย คือ ก้าวไปด้วยกัน… ไปได้ไกล

พิสุทธิ์ สมประสงค์
กลุ่มสูงวัยใจอาสา
29 กันยายน 2558

Tags : ประชุม  เมืองประชา  ร.ต.ต.แทน ดีจิตต์

view