สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สร้างบ้านตั้งต้ว

สร้างบ้านตั้งต้ว

ควันหลงจากการถ่ายทอดภูมิปัญญา สู่การเรียนรู่เพื่ออาชีพที่ยังยืน ของน้องๆ โรงเรียนวัด
คลองชัน กับงานศิลปะไม้ไอติม เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา มีหลายคนถามไถ่เข้ามากันมาก
ทั้งวัตถุประสงค์ รายละเอียดและขั้นตอนการทำ ตลอดจน การต่อยอดเพื่อนำไปสร้างรายได้

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสค์ของการถ่ายทอด เพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนได้รู้จักการนำเอาของเหลือใช้ กลับ
มาใช้ประโยชน์ โดยนำมาประดิษฐ์ เป็นงานฝีมือ ที่ใช้ไม้ไอติมเพราะเป็นวัสดุธรรมชาติ
ที่สินเปลืองน้อย มีราคาถูก และย่อยสลายได้เอง

ที่สำคัญต้องการให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการ ทำไปคิดไป ระหว่างรอกาวแห้ง ไม่ดีก็สามารถ
ปรับแต่ง แก้ไขได้ เพราะกว่ากาวจะแห้งต้องใช้เวลาประมาณ 10 นาที

ขั้นตอนของการสร้างบ้าน จากกรอบรูปทรงบ้านด้านหน้า เมื่อนำสองอันมาประกอบกัน
จะได้เป็นด้านหน้าและด้านหลัง เพียงนำฝาบ้านสี่เหลี่ยมมาประกบ ก็จะเป็นตัวตัวบ้าน

จากโครงบ้านที่ประกอบด้วยเสา หลังคา และพื้นบ้าน ทุกอย่างจะยึดติดกัน เมื่อทิ้งไว้ให้
กาวแห้ง จะทรงรูป มึความแข็งแรง ไม่หักแตกง่าย แม้หล่นลงพื้น

จากโครงบ้านง่ายๆ นักเรียนสามารถใช้จินตนาการของตัวเอง ค่อยๆ เรียนรู้การต่อเติม
จากหลังคา ฝาบ้าน และประตู หน้าต่าง ทุกอย่างจะเป็นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป

สิ่งที่ต้องการในขณะทำงานคือสมาธิ การรู้จักรอให้กาวเซ็ทตัว ระหว่างนั้น จะได้พิจารณา
ปรับแต่ง แก้ไข ต่อเติม ตั้งให้ได้ฉาก ได้ขนาด และมีความเรียบร้อยสวยงาม

หลายคนถามว่า บ้านไม้ไอติม นอกจากตั้งโชว์ แล้ว ทำอะไรได้บ้าง ?

เป็นคำถามที่ดี สำหรับผู้เริ่มต้น แต่สำหรับผู้ที่ติดตามผลงานศิลปะไม้ไอติมมานานแล้ว
จะรู้ว่างานประดิษฐ์ทุกอย่าง สามารถนำมาต่อยอดได้มากมาย เพียงเรามีความรู้เรื่องศิลปะ
และรักในงานประดิษฐ์

ตัวอย่างที่นำมา เป็นบ้านไม้ไอติม ที่เปิดช่องหลังคาทำเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู แล้วเพิ่ม
มูลค่า ตกแต่งด้วยลายดอกไม้สีหวานๆ แล้วพ่่นคลือบด้วยแลคเกอร์ด้าน

การตกแต่งต่อเติมรูปทรง ประตู หน้าต่าง ระเบียงบ้าน รั้วบ้าน และอื่นๆ จะเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ ทำให้เกิดความชำนาญ ทำงานได้ละเอียด เรียบร้อบ และสวยงามมากขึ้น

ตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นส่วนสำคัญของงานประดิษฐ์ เพราะยิ่งมีฝีมือมากขึ้น การสร้างงานก็จะ
ละเอียดมากขึ้น คุณค่าของงานก็จะเพิ่มมากขึ้น ราคาก็จะสูงขึ้นตามความละเอียดของงาน

สร้างบ้านตั้งตัว ไม่ได้หมายถึงการทำบ้านไม้ไอติมแล้วจะขายได้จนร่ำรวย แต่เป็นการเรียนรู้
ทำความเข้าใจในรายละเอียด และต่อยอดจินตนาการ จนสามารถพัฒนางานให้เกิดความ
สวยขึ้น และมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ของตัวเอง จนเป็นที่ยอมรับ

พิสุทธิ์ สมประสงค์
กลุ่มสูงวัยใจอาสา
22 กันยายน 2558
  

Tags : บ้าน  ไม้ไอติม  ใจอาสา

view