สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชมรมผู้สูงอายุปทุมธานี

ชมรมผู้สูงอายุปทุมธานี

 

เดิอนเมษายน 2558  เป็นเดือนที่มีกิจกรรมมากมาย เนื่องจากเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์ วันแห่งครอบครัว และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ทุกพื้นที่มีการจัดงานกันถ้วนหน้า  เช่นเดียวกับชาวบางขะแยง  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ชุมชนมอญดั่งเดิม ก็มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ ที่สืบต่อกันมา

กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มอสม. ดีเด่น และชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางขะแยง อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี  มีทั้งกิจกรรมประจำเดือนที่ชมรม มีตรวจสุขภาพ  ออกกำลังกาย  ให้ความรู้กับผู้สูงอายุ   และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่บ้านต้นโพธิ์

งานประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ รพ.สต. บางขะแยง

ประเพณี ส่งข้าวแช่ เจ้าเมือง ที่จวนท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี

งานสงกรานต์เทศบาลเมืองขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ขบวนแห่รถบุปผชาติ งานสงกรานต์ของเทศบาลฯ ไปร่วมกันที่วัดป่ากลางทุ่ง

โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดปทุมธานี  ปีนี้ ม.3 ต.บางขะแยง ได้ที่ 1 ค่ะ

 

งานวันครอบครัวไทยใส่ใจผู้สูงอายุ พมจ.ร่วมกับสภาผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี

เดิอนเมษายนถือเป็นเดือนสำคัญของคนไทย เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ลูกหลานจะกลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน เพื่อรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ได้ร่วมงานบุญ ได้ทานอาหารร่วมกัน นับเป็นวันที่ผู้สูงอายุมีความสุขที่สุดก็ว่าได้ ขอคุณศรีพระรัตนตรัย จงปกป้องคุ้มครองทุกคน ให้โชคดี มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจที่สดใส ตลอดทั้งปีนะคะ    

รายงานโดย : พี่แดง ศรีสุดา หัวหน้าทีม อสม. ตำบลบางขะแยง

26 เมษายน 2558 

Tags : ผู้สูงอายุ  ตำบลบางขะแยง  สีสุดา

view