สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทคนิคการพูดในที่ชุมชน

เทคนิคการพูดในที่ชุมชน

วันมิ่งมงคงของชาวไทย 2 เมษายน 2558 ครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทางศุนย์เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร สำหรับ นศ.อาวุโส รุ่น5/2558 เพื่อเตรียมความพร้อมของแต่ละกลุ่มทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดปทุมธานี ได้เรียนรู้เทคนิควิธี ในการนำเสนอ และพูดในที่ชุมชน

โดยได้เชิญวิทยากรชำนาญการอย่างอาจารย์โอ่งรูปหล่อ ขวัญใจสว. (สวยสมวัย) มาแนะนำการพูดในที่ชุมชน ถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ความรู้ด้านธรรมะปฎิบัติ ความรู้ด้านวิชาชีพ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาแล้ว ยังได้ฝึกวิธีการนำเสนอที่ถูกต้องอีกด้วย

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป จึงขอนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดต่อ พร้อมภาพบรรยากาศในการฝึกนำเสนอของแต่ละกลุ่ม

 

สไลด์ประกอบการนำเสนอเทคนิคการพูดในที่ชุมชน

 

สิ่งสำคัญของการนำเสนอ ต้องเน้นความสามัคคี และสร้างแรงบันดาลใจ ที่ก่อให้เกิดอำนาจของการสำนึกรู้ เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเกิดแรงบันดาลใจ ก็จะผลักดัน ด้วยเชื่อมั่นในสิ่งนั้นๆ เป็นพลังขับเคลื่อน ทำไม่ท้อง่ายๆ ขอเพียงเข้าใจ และยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้อง อุปสรรค์ต่างๆ ก็จะหมดไป  

คัดลอกจากไฟล์ powerpoint 

ขอขอบคุณ ร.ต.ต. อุเทน บุญทับโถม 

พิสุทธิ์ สมประสงค์
3 เมษายน 2558

Tags : 60พรรษาพระเทพเ ทคนิคพูดในชุมชน

view