สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ถวายพระพรชัย

ถวายพระพรชัย

น้อมนบอภิวาท
แทบเบื้องบาทพระทรงศรี
เอกองค์วงศ์จักรี
สถิต ณ หทัยชน

ห้าธันว์มาบรรจบ
สิริภพภูมิพล
เฉลิมมิ่งมงคล
ฉลองชนม์กษัตรา

สมค่า "มหาราช"
ธ เปรื่องปราดเลิศปรีชา
รังสรรค์ศิลป์คีตา
เกียรติระบือก้องเกรียงไกร

พอเพียงเยี่ยงพ่อนี้
เป็นวิถีสู้โลกใหม่
ประทีปส่องนำไทย
พ้นมรรคาทุกขารมย์

เทิดไท้ไอศวรรย์
สุขอนันต์เกษมสม
แซ่ซ้องนโรดม
พระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี และนักศึกษาอาวุโสโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

Tags : ถวายพระพร  5ธันวามหาราช

view