สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข

เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เพื่อรณรงค์ ให้คนในชาติรักษาความสะอาดเริ่มด้วยการจัดการขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ที่ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างวินัยและรณรงค์ให้คนในชาติร่วมกันรักษาความสะอาด การจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณ ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษา

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองสะอาด และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระชนมายุครบ 87 พรรษา

นอกจากนี้ปัจจุบันประชากรมีจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เกิดปัญหามลพิษ ซึ่ง ทุกฝ่ายต้องงร่วมมือกัน โดยรัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ และอยากให้นำ พระราชบัญญัติของในหลวง เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมถึงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารราชการ เพราะถ้าไม่เข้าใจคน เข้าใจพื่นที่ ก็จะปกครองไม่ได้ผล ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังความเห็นทุกภาคส่วน ให้เกิดการมีส่วนร่วม และนำไปสู่การแก้ปัญหา


ทั้งนี้ขยะในประเทศมีกว่า 7 หมื่นกว่าตัน รวมทั้งขยะในจิตใจ มากเกินไป ถ้าไม่แก้ไขต้องเผชิญกับปัญหามลพิษ ซึ่งทั้ง 77 จังหวัดร่วมมือกันดี โครงการนี้ถือเป็นการเสนอผลงานสู่การขับเคลื่อน ให้เกิดการผลสัมฤทธิ์ และ ยั่งยืน
ตลอดเวลารัฐบาลนี้มุ่งมั่นแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ด้วยความรวดเร็ว แต่ติดปัญหา สรุปทำอะไรไม่ได้ติดกับดักทุกประการ รัฐบาล เอกชน ช่วยกัน ประชาชนต้องร่วมมือด้วย

 

ถ้าแก้ปัญหาขยะในประเทศให้หมดไป รวมถึง ขยะในจิตใจไม่ได้ประเทศก็หยุดอยู่แค่นี้ ขอเวลาสร้างความสะอาดให้สังคมประเทศไทย อนาคต จะเอาขยะไปทำพลังงาน แต่ต้องเริ่มจากการแยกขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน สงขลา อุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา โดยช่วง 1 เดือนแรก จะเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 และจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ตามแผนงานอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน 2558

ทั้งขณะที่บรรยากาศภายในงานมีทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากให้ความสนใจมาร่วมพิธีเปิด โดยมีการจัดซุ้มให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และให้ความรู้ปัญหาต่างๆ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญเกี่ยวกับขยะล้นประเทศ รวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆ จากศิลปิน

กลุ่มใจอาสาพัฒนาได้มีส่วนร่วมในโครงการโดยได้รับหน้าที่จัดกิจกรรมในบูทหลักของกระทรวงทรัพยากรฯ ทั้ง 3 ส่วน คือ ปลูกต้นไม้ในแกนกระดาษทิชชู ถังขยะแยกประเภท และ งานประดิษฐ์ที่ใส่รูปจากไม้ไอติม ชึ่งภายในบูทยังประกอบด้วย การนำเอากระป๋องน้ำอัดลมมาประดิษฐ์เป็นกังหันลม และโมบาย การเอาแกนกระดาษมาทำเป็นที่ใส่ดินสอไม้ไอติม และบ้านไม้ไอติม เป็นต้น 

กลุ่มใจอาสาพัฒนา

4-11-2557

บันทึก

Tags : นายกเปิดงาน เมืองสะอาด เยี่ยมบูทใจอาสา

view