สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DIY งานวิจัยพรมจากเศษผ้า

DIY งานวิจัยพรมจากเศษผ้า

เสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 เปิดโครงการถ่ายทอดงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาผืนพรมจากเศษผ้าเหลือใช้ ด้วยเทคนิคการใช้เครื่องยิงพรม (Hand Tufted) สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเคียงงาน จังหวัดนครนายก

 

เป็นการประสานงานร่วมกันของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร กับกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์หัถกรรม ชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ อริยะเครือ อาจารย์ ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ อาจารย์ จำลอง สาริกานนท์ อาจารย์ ชลธิชา สาริกานนท์ และทีมงานจากคุณคมกฤษ โตทิว

เป็นโครงการวิจัย ครั้งแรกกับการนำเอาวิธีการทอพรมด้วยแฮนด์ทูล มาใช้กับงานหัตถกรรมส่งเสริมอาชีพพิ้นบ้าน ให้เกิดการพัฒนาต่อยอด โดยนำเอาวัสดุเหลือใช้ จำพวกวัชพืชที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชน ทั้งผักตบชวา ธูปฤาษี รวมทั้งเศษผ้า มาทำเป็นผืนพรม ที่มีลวดลาย และสีสรรแปลก แตกต่างจากงานพื้นบ้าน อย่างพรมเช็ดเท้าที่ทำอยู่

โครงการนี้จะดำเนินงานในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 30 - 31 สิงหาคม และ  6 - 7 - 13 กันยายน 2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และสมาชิกกลุ่ม ทั้งหมด 20 คน และวิทยากรพิเศษ จากโรงงานทอพรม  2 คน

พิสุทธิ์ สมประสงค์
30 สิงหาคม 2557

Tags : ถ่ายทอดงานวิจัย  พรมทอมือ

view