สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DIY กญแจสุขภาพ

DIY กญแจสุขภาพ

1.ทัศนคติต่อการมีชีวิต

การมีอายุยืนนานนับร้อยปีนั้น มาน่าสนใจเท่ากับวิธีการดำเนินชีวิต ว่าเป็นไปอย่างไร เป็นชีวิตที่มีคุณภาพหรือไม่ …

การใช้ชีวตที่สอดคล้องกลมกลืนไปกับธรรมชาติ จะช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพดีตลอดช่วงอายุขัย เช่น ชาวหรรษา(Hunzas) ชนเผ่าหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอุดมคติบนเทือกเขาหิมาลัย พวกเขามีอายุยืนนานได้ถึง150 ปี และถึงแม้จะมีอายุนับร้อยปีแล้ว ชาวตลอดชีวิต ผลที่ตามมา คือจิตใจและร่างกายแข็งแรง ตราบจนกระทั่งสิ้นชีวิต มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย หรือไม่หรรษาก็ยังสามารถขี่ม้าไปไหนมาไหนได้

 

ในอับกาเซีย (Abkhasia) มีคนอายุยืนถึง 165 ปี พวกเขามีชีวิตอยู่กับธรรมชาติบริสุทธิ์เช่าเดียวกับชาวหรรษา ทำเกษตรกรรมธรรมชาติ เคยชินกับการทำงานหนักตลอดชีวิต ผลที่ตามมา คือจิตใจและร่างกายแข็งแรง ตราบจนกระทั่งสิ้นชีวิต มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีเลย

วิธีการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าทั้งสอง เป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างยิ่งเพราะ พวกเขาสามารถมีอายุยืนนาน โดยปราศจากการช่วยเหลือของวิทยาการสมัยใหม่  แล้วเราก็ได้พบคำตอบว่า คือการมีชัวิตอยู่กับธรรมชาติบริสุทธิ์นั่นเอง ที่ทำให้พวกเขามีอายุยืนและมีความสุขด้วย พวกเขามีวิถีชีวิตเรียบง่ายภายใต้ความเป็นไปตามธรรมชาติ ปลูกพืชผักผลไม้สด ปราศจากการใช้สารเคมี ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และยาฆ่าแมลงไว้บริโภคเอง 

ขณะที่สังคมมนุษย์ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  ชีวิตในเมืองเป็นเรื่องปกติ ชีวิตป่าเขาเป็นเรื่องล้าหลัง เด็กๆ เติบโตและเรียนรู้ชีวิต โดยไม่เคยแม้แต่จะเห็นพื้นดิน ที่บรรพบุรุษเคยหว่านไถเพาะปลูก ชีวิตของเขาอยู่ท่ามกลางป่าคอนกรีต ดื่มนมจากกล่องกระดาษ ซื้อเนื้อจากซุปเปอร์มาเก็ต (เป็นเนื้อจากสัตว์ที่ถูกเลี้ยงมาเพื่อเป็นการค้า เต็มไปด้วยโฮร์โมน ยาปฎิชีวนะ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) จึงเป็นเรื่องยากที่จะให้เด็กๆ เข้าใจว่า ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ

ยังมีต่อ

ที่มา : หนังสือพระราชทานเพลิง คุณพ่อสิรภพ  (เยื้อน) พรพิบูลย์

 

Tags : อาหาร  สุขภาพ  อายุยืน มีความสุข

view