สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DIY โคมไฟแห่งรัก

DIY โคมไฟแห่งรัก

โคมไฟรังนก ตัวแทนความรักความอบอุ่นของครอบครัว

หยิบไม้ไอติมที่เหลือจากการคัดทิ้ง จะเอามาทำอะไรที่หลุดกรอบได้บ้าง … ระหว่างนั่งคิดว่าจะทำอะไรดี พอดีเห็นภาพแม่นกป้อนเหยื่อลูกๆ ทางไทยพีบีเอส เลยปิ้งไอเดีย เกิดเป็นโคมไฟรังนกอย่างที่เห็น                       

รังนกเป็นการจัดวาง หรือสอดประสานเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ที่นกทำขึ้นเพื่อใช้วางใข่ เพื่อฟักและเลี้ยงลูกนก รังนกจึงเป็นบ้านเกิดที่อบอุ่นของความรักในครอบครัว

ความรักของครอบครัว จึงเป็นทุกๆ วันของความรัก ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ให้เรามีกันและกันของมนุษย์และสัตว์โลก

จงเอาอย่างนกในความเพียรพยายาม ถักทอ จัดวาง สร้างรังเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์ ด้วยความรัก ความดีงาม ด้วยความรับผิดชอบ ตั้งแต่ช่วยกันทำรัง แม่วางใข่ กกลูก พ่อหาเหยื่อมาป้อน ดูแลระวังภัย ให้ลูกๆ เติบใหญ่ ให้เป็นมรดกของธรรมชาติ

 

เศษไม้เล็กๆ เมื่อนำมาสอดประสานกันจนเป็นรังนก จึงมีค่า มีประโยชน์ และให้แสงสว่างในความมืด ให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว ถ้ารู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักทำ อะไรๆ ก็เกิดประโยชน์

ความรักเป็นสิ่งสวยงาม จงให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ อย่าปล่อยอะไรๆ ให้ผ่านเลยไป อย่างไร้คุณค่า … มีความสุขมากๆ ในวันแห่งความรักครับ

pisuts@yahoo.com

14 กุมภาพันธ์ 2557

Tags : โคมไฟรังนก  โคมไฟไม้ไอติม

view