สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผู้สูงวัยกับการพัฒนาชุมชน

ผู้สูงวัยกับการพัฒนาชุมชน

 

การทำงานเพื่อสังคมเป็นเรื่องของจิตอาสา ต้องพร้อมที่จะเสียสละ และรับรู้ในสิ่งที่ทำ และผลที่จะตามมาในทุกๆ กิจกรรมที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นการยากที่จะทำให้ถูกใจคนทั้งหมด เพราะทุกคนมีความคิด ความเข้าใจ และจุดยืนที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับกลุ่มบัณฑิตสามัคคี ที่เกิดจากกลุ่มเล็กๆ ของผู้สูงวัยเพียงไม่กี่คนที่อยากเห็นคนในชุมชนหันหน้ามายิ้มแย้มให้กัน พูดจาทักทายกัน สิ่งที่ต้องการจริงๆ คืออยากให้เป็นสังคมแบบไทยๆ ที่เป็นมิตร และห่วงใยกันเหมือนคนในครอบครัว

กลุ่มสูงวัยใจอาสา เข้าร่วมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้สูงอายุ

ความเป็นครอบครัวที่ห่วงใยกัน มีความเอื้ออาทร และรับรู้ในกิจกรรมต่างๆ ที่มี ที่เป็นของชุมชน มีจิตอาสาเข้ามาร่วมสนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขและ พัฒนา เพื่อให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ เป็นมิตร และพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันอย่างเข็มแข็ง

กิจกรรมทุกอย่างเกิดไม่ได้ด้วยใจอาสาเพียงอย่างเดียว ต้องมีความพร้อมทั้งความตั้งใจ เวลา กำลังกายและทุนทรัพย์ เพื่อผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้า และเป็นที่ยอมรับของคนอื่นในชุมชน เป็นเรื่องไม่ง่ายที่ใครสักคนที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรๆ ที่คนอื่นไม่ทำ เพราะทุกคนต่างมองว่า คนที่ลุกขึ้นมาทำก็เพื่อหวังผลประโยชน์ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง จึงไม่ค่อยใส่ใจ และไม่ให้ความร่วมมือ

ปีที่ผ่านมากลุ่มสูงวัยใจอาสาได้ร่วมกันทำสวนครัวชุมชนให้เป็นตัวอย่าง เพื่อดึงเยาวชนและคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆ เข้าร่วม กว่าจะเป็นสวนครัวอย่างที่สารคดีลุยไม่รู้โรยมาถ่ายทอดออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ ต้องผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มีจิตอาสากลุ่มอื่นๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนและส่งเสริม ซึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันเป็นกลุ่มบัณฑิตสามัคคี

เป้าหมายของกลุ่มฯ คือการร่วมกันสร้างความพร้อมให้กับชุมชน ในความพยายามให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และทำให้ผู้สูงอายุและผู้ว่างงานในชุมชนได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองให้มีความพร้อมรองรับกลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้ว และจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต เช่นกลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สุงวัย และเครือข่ายกลุ่มอาชีพลำสามแก้วจากชุมชนข้างเคียง

การผลักดันของจิตอาสาคงไม่สามารถทำให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ได้ ถ้าขาดผู้ให้ความร่วมมือทั้งคนในชุมชนและหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริม ร่วมกันให้โครงการที่ทำอยู่ ก้าวไปข้างหน้า และประสบความสำเร็จตามความเป้าหมาย

กลุ่มบัณฑิตสามัคคี
30 พฤศจิกายน2555

การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม :

  • ความคืบหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : แก้ไข เพิ่มสมาชิกใหม่  30 พ.ย. 2555
  • ฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ : ชมรมผู้สูงอายุทองสุข 5                      ธ.ค. 55 - ก.พ. 56
  • การติดตามกลุ่มอาชีพในชุมชน : กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย           ก.ย. 55 - ธ.ค. 55
  • โครงการสวนครัวคนเมือง : ชุมชนบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์              มกราคม 2556
  • โครงการใส่ใจผู้สูงวัยในชุมชน : ร่วมกับหน่วยงานของท้องถิ่น       มกราคม 2556

Tags : กลุ่มบัณฑิตสามัคคี จิตอาสา พัฒนาชุมชน

view